Uutisbreevi-Nyhetsbrev april 2011

Forbundsstyret. Foto: Pål Vegard Eriksen

Vi satser på å gi ut nyhetsbrev til medlemmene jevnlig, for å bedre informasjonen ut om vårt arbeid. Nyhetsbrevene vil også bli lagt ut på nettsiden.

Vi har nå avviklet landstyremøte i Alta. Det ble et meget inspirerende møte. Det er mange år siden vi har hatt en sak som går på rettigheter. Arne Pedersen innledet med et foredrag om kystfiskeutvalgets arbeid og forslag. Landstyret vedtok en resolusjon som støtter utvalgets forsalg om å gi rettigheter til fiske tilbake til kystbefolkningen.

Alta Qvenforening hadde lagt til rette for en fin ramme med blant annet en utstilling med bilder av Kåre Kivijärvi.  Utstillingen var en del av Borealis vinterfestival i Alta.

I vinter snudde universitetet og valgte å ikke legge ned finsk hovedfag i Tromsø. Dette skjedde etter et massivt press fra blant andre kvenforbundet.

Det er nå blitt framdrift i flaggsaken og arbeidet med å finne fram til en felles kvensk markeringsdag. Det tar unektelig tid når mange aktører skal bli enige. Det å finne fram til et felles kvensk flaggsymbol er et viktig arbeid der det er viktig at vi finner fram til et alternativ som flest mulig kan slutte opp omkring. Helge Huru har som leder av internasjonalt utvalg hatt møter med de andre organisasjonene, i etterkant har det vært arbeidet med en tekst til en konkurranse.

Det planlegges en samling for lokallagene i Oslo 30.-31. mai i Oslo, Qvän Østlandet har tatt initiativ til samlingen og vi håper på konstruktive vårdager i hovedstaden.

Fra Landsstyremøtet i Alta. Foto: Pål Vegard Eriksen