Integrering eller internering, Støre?

– Vår ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn, et vinnerlag i globaliseringens tidsalder, sa Jonas Gahr Støre da Arbeiderpartiets integreringspolitiske dokument ble lagt fram 9. februar. Det hørtes bra ut. – Vi ser på mangfoldet som en styrke, sa han. Kjempebra!

Liisa Koivulehto, tobarnsmor, redaktør i den kvenske avisen Ruijan Kaiku:

Ap vil også innføre språkkartlegging det året barnet fyller 4 år. ”Hvis språkferdighetene ikke er gode nok, vil vi pålegge språkstøtte. For eksempel gjennom tilbud om barnehage,” heter det i forslaget.  Så bra! Ja, jeg ønsker at barna mine vil få språkstøtte. Jeg leser videre i dokumentet, men plutselig forstår jeg at jeg har misforstått.  Med ”språk” mener de norsk og eventuelt litt samisk. Andre språk vil de ikke ha. Globalt og inkluderende?

Barna mine er født og oppvokst i her. Jeg har alltid snakket mitt morsmål til dem. Helt til 4-5 årsalderen var de like gode i begge språk. De har også noen flerspråklige lekekamerater, men de fleste er ettspråklig norske. De er glade og stolte over å kunne flere språk, men nå er det norske språket i ferd med å ta helt over. Barna holder på å miste førstespråket. De har jo bare norsk på skolen.
Det står i dokumentet at i Oslo fins noen skoler med en svært høy andel flerspråklige elever. Myndighetene er redde at barn ikke lærer seg norsk. Jeg kjenner ikke til forholdene der godt nok, men uansett er ikke noen skoler i Oslo hele Norge.   Kan ikke vi ha læreplaner som tar vare på de flerspråklige ressursene – i hele landet? Har ikke Ap skolefolk med kunnskaper om flerspråklighet?

Jeg leser at Ap ikke vil styrke andrespråket. Tror de virkelig at et annet språk hindrer norskopplæring?  Uten støtte til andrespråket i skolen vil opprinnelig tospråklige barn bli ettspråklig norske. De vil neppe definere seg som vinnere. Ap vil hjelpe dem som ”sliter med språket”, men her mener de bare norsk, samtidig som samfunnet har behov for folk med flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Store ressurser sløses bort!

Ap vil legge ”klare føringer på at elevene skal over til norsk”. For 150 år siden hette dette fornorskningspolitikk. Det var rettet mot kvener og samer. I dag heter det integrering. Støre har i følge Aftenposten (9.2.2011) sagt at morsmål er viktig i visse faser. Hvem bestemmer hvor lang denne fasen er? For mitt vedkommende tror jeg den vil vare minst til jeg er 99 år. Enn for Støre? Er ikke han en godt voksen mann, gammel nok til å slutte å bruke morsmålet?

Se også:

– Støre ønsker fornorskning

Norske Kveners Forbund på facebook