– Krever handlingsplan for kvensk språk, nå!

Egil Borch legger fram resolusjonsforslag på Landsstyremøtet. Foto: Pål Vegard Eriksen

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund er klare i sin tale: – Regjeringen må vise at de mener alvor med ønsket om å redde kvensk språk. Vi har med skuffelse registert at kulturministeren ikke ønsket å lage en handlingsplan for kvensk språk. Dette mener landsstyremøtet er nødvendig ettersom språket er døden nær.

Av Pål Vegard Eriksen

En av resolusjonene fra landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund (Alta 19.-20.mars) lyder som følger:

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto mener språksituasjonene for kvensk i Norge er kritisk og i stor fare for å dø ut.  Regjeringen har ikke vist tilstrekkelig vilje til å iverksette tiltak for å snu språksituasjonen for kvensk. For å endre den negative utviklingen må det settes inn et koordinert sett med virkemidler. Et slikt virkemiddel kan være å heve det kvenske språket til samme nivå som det samiske, det vil si nivå III i Europarådets rammekonvensjon. Det er nylig vedtatt en handlingsplan for samisk språk.  Regjeringen begrunner dette med at en handlingsplan er et nyttig og nødvendig redskap for å redde samisk språk. Vi har med skuffelse registrert at kulturministeren ikke har ønsket å lage en handlingsplan for kvensk språk. Dette til tross for Europarådets klare anbefaling om å gjøre dette.

Dagens innsats er heller ikke i nærheten av å oppfylle Norges forpliktelser i henhold til den Nordiske Språkkonvensjonen.  Landsstyremøtet i NKF/RK ber regjeringen vise at de mener alvor med ønsket om å berge det kvenske språket fra å dø ut, ved å utarbeide en handlingsplan med konkrete og tunge tiltak som for eksempel lærebøker og annet undervisningsmateriell, stipendordninger og lignende, for å ta vare på det kvenske språk.