Historisk forening inviterer til møte på Studenthuset Driv 9.mars

I debatten rundt en eventuell innlemming av Tromsø kommune i forvaltningsområdet for samisk språk står historiske spørsmål sentralt. Historisk forening ønsker med dette seminaret ikke å ta stilling for eller imot. Formålet er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om Tromsø og det samiske. Det er derfor invitert erfarne forskere til å holde innledninger (ca 15 min. hver) som belyser problematikken fra ulike synsvinkler.

Studenthuset Driv, 9.mars kl.1900-2200.

Her vil ulike forskere, historikere, slektsgranskere, arkeologer med mer komme med sine bidrag til å belyse det flerkulturelle Tromsø, og et av temaene er etnisitet og folketelling. Vi er spent på om de også vil ta for seg kvensk historie i Tromsø! Dette kan altså være interessant for mange av våre medlemmer.

  • Aud-Kirsti Pedersen, førsteamanuensis i nordisk og spesialist på navnegransking, vil drøfte hva stedsnavn kan fortelle oss om samisk nærvær
  • Reidar Bertelsen, professor i arkeologi og medforfatter av bokverket Tromsø gjennom 10000 år, vil belyse samisk nærvær med utgangspunkt i arkeologien
  • Gunnar Thorvaldsen, professor i historie og leder av Registreringssentralen for historiske data, vil gi en kildekritisk vurdering av hva folketellinger kan si oss om etnisitet
  • Håvard Dahl Bratrein, professor emeritus ved Tromsø Museum og spesialist på nordnorsk historie, vil gi en innføring om samisk bruk av områder som i dag ligger innenfor Tromsø kommunes grenser

Etter innledningene vil det bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer blir Randi Rønning Balsvik, professor emerita i historie og leder av Historisk forening Tromsø.

Velkommen!

Arrangementet på facebook