Qvän Østland inviterer til åpent møte

Qvän Østlandet (QØ) ønsker velkommen til årsmøte og åpent møte i Oslo, med tema: Hvordan skal kvenene få gjennomslag hos politikerne for å kunne ta vare på sitt utdøende språk og sin kultur?

Årsmøtet finner sted 26. mars kl. 1300 og åpent møte kl. 1500 samme dag. QØ har invitert Kvenforbundets (NKFs) leder, Rune Sundelin, til å gjøre rede for det aktuelle temaet. Lokallaget håper også at inviterte politikere kommer til møtet. Diskusjon og adgang til å stille spørsmål etter Sundelins innledning.


ØVRIG PROGRAM:

  • salg av kvensk mat
  • salg av øl, vin og mineralvann
  • utlodning
  • Allsang

STED:

Sangerhallen. Majorstua T-banestasjon (mot sentrum), rød mursteinsbygning ved enden av perrongen – skiltet: KVENMØTE. Det er dessverre få parkeringsplasser (mot avgift) ved stasjonen. Parkeringsplasser ved Frognerparken ved inngangen til Frognerbadet. Alle T-banelinjer til Majorstua (linje 1, 2, 3, 4 og 5) fra sentrum.

TERVETTULUA!!   VELKOMMEN!!


Qvän Østlandet – annen informasjon:

Nybegynnerkurs i kvensk språk
Nytt begynnerkurs i kvensk tirsdag 22. februar til 12. april.  Kurset holdes 3 timer en kveld pr. uke(17.00-20.00), totalt 24 timer i lokaler på Universitetet i Oslo, Blindern. Gratis. Det er fremdeles mulig å melde seg på til Svanhild Wilhelmsen på e-post: b.josefsen@c2i.net eller sms, eventuelt ring 96231220

Kvenkafe
Vi har ønske om å ha kvenkafe – kvensk språkkafe evt. og arbeider for å arrangere en i mai eller juni.

Kvensk Gudstjeneste i Oslo
Vi jobber for å få til en ny Kvensk gudstjeneste i Oslo. Vi arrangerte Kvensk Gudstjeneste i Kampen kirke i september 2009.


Besøk utstilling ”Kåre Kivijärvi. Fotografier 1956-1991” i Nasjonalbiblioteket, Oslo

Utstilling av den kvenske fotografen Kåre Kivijärvis fotografier kan sees på Nasjonalbiblioteket i Oslo 17. februar–16. april. Gratis. Mer informasjon på http://www.nb.no/aktuelt/kivijaervi-utstilling-og-praktbok


Ruijan Kaiku – en avis om kvener, norskfinner og finlendere i Norge.
Norske Kveners Forbund (NKF) tilbyr nå sine medlemmer som ikke har hatt abonnement tidligere, gratis abonnement på avisa i 6 måneder. Det være seg medlemmer i forbundet eller i lokallag. Alt du som medlem behøver å gjøre er å kontakte ditt lokallag (Se «lokallag og nettverk» i margen til høyre på kvener.no) eller NKF direkte på e-post post@kvener.no eller telefon 77696502.

Medlemskap i Qvän Østland
Vi ønsker å nå våre medlemmer, så ved adresseendring, vennligst gi beskjed.
Kjenner du noen som bør bli medlem, så er tipset: Betal kr. 150,- (75,-pensjonist/student) til Qvän Østlandet kontonr 0539 26 10660.

Kontaktinfo Qvän Østland