Qvän Østlandet

bilde mangler

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Qvän Østlandet
v/ Anne Wilhelmsen
John Brandts vei 1 B
0860 Oslo
Leder: Anne Wilhelmsen
Telefon:
Epost:  annewil@hotmail.no
Facebook:  Qvän Østlandet kvenforening

Bli medlem i Qvän Østlandet

Vi ønsker å nå våre medlemmer, så ved adresseendring, vennligst gi beskjed.

Kjenner du noen som bør bli medlem, så er tipset: Betal medlem kr. 150,-, familiemedlem, uavhengig av antall voksne/barn kr 300,-, student kr. 75,- til Qvän Østlandets kontonummer 1503 23 86781. Husk å oppgi navn og adresse og antall familiemedlemmer. Innmelding og e-post adresse kan også sendes Erna.Bale@nav.no

 

(Oppdatert 7.10.16)