Økt oppslutning om NKF/RK

Gledelig økning i medlemstallet

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto kan glede seg over økende medlemstall. Vi passere nå 840 medlemmer og tallet stiger. Målet om over 1 000 medlemmer nærmer seg. Det kan virke som den siste tidens angrep fra personer i det  Norsk-Finske miljøet på kvenene fører til at flere slutter opp om Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.

I 2009 har det også blitt dannet et nytt lokallag i Kvænangen og Kveeninuoret/ Kvensk ungdomsnettverk omorganiseres til en mer formell form. Kvensaken får økt oppslutning, og det er viktig med tanke på alle de utfordringene i vi har for å igjen kunne gjøre kvensk språk og kultur til en ressurs for landsdelen og landet.