Samisk Støtte Til Kvensk Kulturfond

Norske kveners forbund/ Ruijan kveenilitto har gjentatte ganger bedt regjeringen umiddelbart ta initiativ til at det opprettes et kvensk fond.

I forarbeidet til stortingsmelding 44 er forholdene for samer og kvensk angående tapt skolegang i tiden etter 2. verdenskrig sidestilt. Samene har på bakgrunn av disse forhold fått opprettet samefolkets fond. Senere har romanifolket fått etablert et fond. Et slikt fond vil bidra til å øke aksepten for kvenene.

NKF forventer at regjeringen tar konsekvensen av denne forskjellsbehandlingen, og oppretter et kvensk fond, med samme økonomiske rammer som samefolkets fond. NKF ønsker at et slikt fond brukes til å støtte kvensk kultur.

Levende kvensk kultur får i dag ingen direkte øremerkede midler. En tidligere svært rik kultur er i dag i ferd med å gå tapt i store områder. Et kvensk kulturfond vil være en viktig vitamininnsprøyting, og kunne bidra til at den rike kvenske kulturen igjen kan bli en ressurs for enkeltpersoner og regionen.

Vi har med glede registrert den samiske søtten til vårt krav om et eget fond. Vi er glade for at NSR ved Silje Muotka tar saken opp, tidligere har Egil Olli støttet kravet.