Minnesmerke for evakuerte på Stavne kirkegård

Flere finnmarkinger som ble evakuert til Trøndelag under siste krig, døde der og ble begravd på Stavne kirkegård. Mange av de som ble begravd der, var kvener. For å hedre de evakuerte som døde, vil Trondheim kommune sette opp et minnesmerke på kirkegården. Kommunen ønsker nå å komme i kontakt med de etterlatte for å klargjøre om de ønsker at det skal settes opp en for for minnesmerke for alle, med navn, eller alternativt uten. De ønsker rent prinsipielt å finne ut av dette. Så hvis du eller dere er etterlatt til noen som er begravd der, så ta kontakt med kirkevergen i Trondheim.

 

Kontaktperson:
Kjell Inge Nordgård
Tlf: 905 41 832