Nå kan du lære kvensk hjemmefra!

kvensk-lydkurs

Det kvenske lydkurset består av ti deler og ligger fritt tilgjengelig for alle på nettet.

Kainun institutti – Kvensk institutt, har i samarbeid med Omasvuonon kielikeskus/Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri, utviklet et kvensk lydkurs som ligger fritt tilgjengelig for alle og enhver på nettet. Kurset, som du finner på denne lenken, kan høres direkte fra nett eller lastes ned til datamaskinen.

Som supplement til kurset kan du for eksempel følge facebooksiden Våres egne ord – Meän omat sanat (tidl. Dagens kvenske ord). Dette er en tenkt ressursside som skal gi følgerne sporadiske «språkdrypp» på kvensk gjennom ord, uttrykk eller enkle setninger.

Lykke til! Lykkyä tykö!