Kvenske stedsnavn vedtatt i Kåfjord

kaivuono_foto_Pål_Vegard_Eriksen
Snart kan dette skiltet inneholde et tredje språk. Foto: Pål Eriksen

Bygde- og grendenavn og kommunale institusjoner i Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni får kvenske navn.

Kåfjord kommunestyre vedtok under møte 30. oktober offisiell skrivemåte på kvensk form på kommunenavnet, bygde- og grendenavn og kommuneinstitusjoner, det melder Framtid i Nord. På kommunens egen kunngjøring, er imidlertid ikke kommunenavnet nevnt. Det er heller ikke gjort vedtak på alle kommunale institusjoner.

Ettersom kommunen har valgt å ha stedsnavnene på tre språk, må også vegskilt komme opp på de respektive språkene, men ordføreren i Kåfjord, Svein Leiros, uttalte til NRK i november at det fremdeles rår usikkerhet rundt språklig rekkefølge på skiltene. Nabokommunen Storfjord, som har gjennomgående trespråklig skilting og trespråklig kommunenavn, har skiltet på henholdsvis norsk, samsik og kvensk.

Klagefrist på skrivemåte er i følge kommunens hjemmeside satt til 16. januar 2016.