Forventer alternativ plassering av transformatorstasjon

trafo
Illustrasjonsfoto fra tu.no

Alta Kvenforening/Alattio Kvääniseura, Kvensk Råd og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har i tur og orden henvendt seg til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet med tanke på transformatorstasjonen som planlegges bygd på ei kvensk tjæremile på Skillemoen i Alta, i forbindelse med utbygging av kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi (Hammerfest).

Allerede i 2011 skrev kvener.no om en 300 år gammel tjæremile som skulle slettes med jorden. Den gangen sa arkeolog ved Sametinget, Julian P. Cadamarteri, til Altaposten at denne mest sannsynlig ikke ville bevares. – Da må vi finne noe veldig fantastisk, som er av nasjonal verdi og må tas vare på. Det kan være så mangt, og det er opp til riksantikvaren å avgjøre. Denne tjæremila blir dokumentert, tatt bilde av og GPS-punktet blir registert før det legges inn på en database.

 

Skillemoen transformatorstasjon

Alta Kvenforening/Alattion Kvääniseura sendte brev til NVE i mars 2015 om tjæremila på Skillemoen, hvor man gjorde mottakeren oppmerksom på tjæremila og ba om at «det gjennom praktiske tiltak og skånsom framferd under anleggsarbeidet» ville kunne la seg gjøre å bevare det kvenske kulturminnet. Kvenforeninga bemerket videre at det var funnet svært få kvenske kulturminner i området, og derfor er et viktig kulturminne for kvenene som nasjonal minoritet.

Saken ble så omtalt i Ruijan Kaikus papiravis av 26. mai 2015, før de på nytt omtalte saken på nettet 3. juli.

I starten av august sendte Kvensk Råd et oppfølgende brev til NVE, der man påpekte brudd på rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter. Rådet hevdet blant annet at «til tross for at kulturminnet ikke regnes som verneverdig jf. kulturminneloven, vil enhver skade på nevnt kulturminne være i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter«.

Den 19. august fulgte Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto opp med en klage på vedtaket, denne gangen direkte til Olje- og energidepartementet, der man blant annet skriver at «vi ser det som en krenkelse av kvenske rettigheter at det nå er vedtatt at dette unike kulturminnet skal jevnes med jorden og en transformatorstasjon skal bygges i dets sted«.

Videre står det blant annet at «NKF/RK vil med dette klage på vedtaket, m.h.p. Skillemoen transformatorstasjon. Vi vil be om at tjæremila bevares for fremtidens kvener, og forventer en alternativ plassering av transformatorstasjonen som ikke ødelegger kvenske, samiske eller andre kulturminner av verdi for Finnmarks befolkning«.

Les sistnevnte brev i sin helhet her.