Flaggsaken er ikke unik

flere_flaggforslag

I lengere tid har Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto hatt en flaggsak gående, uten å komme fram til noe bestemt resultat – enda! Med dette har vi erfart at Roma ikke ble bygget på én dag, men den nevnte flaggprosessen er slett ikke unik for kvenene; Selv på andre siden av jorden streber man med slike ting.

Flagg som symbol brukes av de fleste folkegrupper og nasjoner verden over, for å markere en eller annen form for fellesskap. Til tross for tidsbruken, har det i landets største kvenorganisasjon aldri hersket noen tvil om at et fellessymbol for kvenene som folkegruppe – slik som det er for andre – er viktig. Kanskje det er nettopp denne viktigheten som har ført til at saka har dratt ut i tid?

Les også: Ett av disse kan bli New Zealands nye flagg

På motsatt side av jorden, nærmere bestemt i New Zealand, pågår det også en omfattende flaggprosess for tiden. Landet, som siden 1902 har hatt et flagg med Union Jack i det venstre hjørnet (for å markere Storbritannias kolonisering), arbeider mot et nytt og unikt flagg som skal symbolisere selvstendighet og egenart. Ti tusen forslag er blitt til 40, og det går nå mot folkeavstemning.

Les også: Ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten

I dag har ikke kvenene ett fellessymbol å forholde seg til på tvers av organisasjoner og landegrenser, slik feks. samene har. Siden 1986 har det samiske flagget vært i bruk av samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Kvenlandsforbundet vedtok i 2009 et eget flagg, som i mer eller mindre grad benyttes som forbundslogo, mens Meänmaa og STR-T i Tornedalen er sammen om sitt meänflaku. I NKF/RK har man altså avventet.

Veien videre er noe uklar, men det er dialog mellom de forskjellige organisasjonene om en felles løsning.