– Takk for støtten

Hilja2.CR2Det er i dag stor glede blant kvener over hele landet! Uttrykk for glede strømmer inn på epost og i sosiale medier. Fylkestinget i Finnmark har enstemmig vedtatt støtte til at kvensk språk skal oppgraderes fra nivå II til nivå III i Minoritetsspråkpakten!

Av Hilja Huru, leder

 

Det er et viktig og stort vedtak for oss kvener. Det er mange som har jobbet hardt for dette. Det er en sak som har skapt stort engasjement rundt omkring i de kvenske miljøene. Vårt folk har gjennom tidene ikke opplevd mye støtte utenfra, men nå har kommunene Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen og andre aktører som Ungdom Mot Rasisme, Nord-Hålogaland Bispedømme og Norsk Målungdom klart støttet en nivåheving for det kvenske språket. I vår fikk saken en støtteerklæring fra Sametinget. Og nå også fra Finnmark Fylkesting.
Takk for denne støtten! Det varmer, det gjør en forskjell og er viktig for det kvenske folket – en heving til nivå III er avgjørende for revitaliseringen av kvensk språk.

 

Nå ber vi også Troms Fylkesting om å støtte denne saken når den behandles der.

 

Jeg vil samtidig oppfordre de høye herrer og damer i Oslo om å ta det steget vi har ventet på siden kvensk språk ble anerkjent som språk i Norge i 2005, nemlig å sette det på nivå III. Til neste år er det altså 10 år siden anerkjenningen og en nivåheving ville ha vært den beste bursdagsgaven man kan gi til kvenske barn, til kvenske besteforeldre, til alle kvener. Vi venter alle i spenning!

 

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |