Min barndoms sang

Inger Birkelund fra Nordreisa var ikveld hovedperson på NRKs Underveis-sending, som fikk tittelen «Min barndoms sang». Språket hun hørte rundt seg som barn er nesten borte, kunnskapen om den kvenske kulturen er liten og med det sa hun opp sin 100% stilling blant annet for å formidle om kvensk historie og kultur.
 

Av Pål Vegard Eriksen

Hun minnes hennes bestefar som satt med kjøkkenbordet og snakket kvensk med folk som var innom. Et språk Inger som barn ikke kunne forstå. Hun vokste opp i en tid der fornorskningspolitikken hadde satt så dype spor at barn ikke fikk lære sine foreldre- eller besteforeldres morsmål – dersom det ikke var norsk.

Lydene og melodien i språket var likevel noe hun som liten fant interessant, selv uten å forstå innholdet. Når hun i voksen alder tok et nybegynnerkurs i kvensk, med Terje Aronsen som lærer, kom minnene tilbake sterkere enn noen gang. Aronsen er fra Børselv i Finnmark og har selv kvensk som morsmål.

– Minnene kom strømmende på og han bestefar ble plutselig veldig levende for meg, det var en veldig spesiell opplevelse, forteller Birkelund.

NRK-programmet tar for seg  Ingers historie og hva det vil si å «finne sine røtter». Gjest i programmet er også professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo.

– For mennesker handler det veldig mye om å ha en historisk forankring og det å være en del av noe som er eldre og tyngre enn den moderne  verden hvor ting forandrer seg veldig fort, sier Hylland Eriksen til NRK.

«Livet er jo en lang fortelling, og hvis du kan legge til noen kapitler til den fortellingen, både ved å se fremover og bakover, så får du sannsynligvis et rikere liv, og du får en bedre forståelse av din egen situasjon»

Thomas Hylland Eriksen om våknende kvensk bevissthet.
Her kan du se hele sendingen, som varer i ca. 30 minutter: NRK TV – Underveis: Min barndoms sang