Midler til kvensk grammatikk


Kvensk Institutt melder på sine hjemmesider at «kvensk grammatikk er i ferd med å konkretiseres» – de har omsider har fått midler til å gjøre det mulig begynne arbeidet med en den kvenske grammatikken, i form av blant annet en grammatikkutgivelse som etter planen skal gjennomføres i løpet av 2012.

Kulturdepartementet har bevilget instituttet 200 000 kroner og Kunnskapsdepartementet 200 000 kroner, i tillegg til 100 000 kroner fra FAD. Hele budsjettet for grammatikkutgivelse er 700 000 kroner. Arbeidet er planlagt gjennomført av Eira Söderholm i 2012. Den ferdige grammatikken skal legges ut på nett til allment bruk.

I forbindelse med dette starter Kvensk institutt arbeidet å lage en grammatikkutgave til allment interesse. Utgaven er spesielt til bruk for skoler og språkkurs.

I en kommentar til kvener.no sier Eira Söderholm følgende: – Grammatikken er nokså omfattende, men vi skal lage en håndbok for de som vil lære seg å skrive kvensk eller for de som vil sette seg inn i strukturen, som samtidig kan sette et slags grunnlag for enklere grammatikk i skolen. Kvensk er lite utforsket, arbeidet er dermed svært tidskrevende med alle fenomenene i språket. Vi får se hvor langt vi rekker i løpet av året.


Vi kommer tilbake med mer