Kvensk språk – historie og nåtid

Det nye heftet Kvensk språk – historie og nåtid er rettet til kvensk- og finsklærere på alle klassetrinn. Det er en infopakke om språkets bakgrunn og situasjon til alle som jobber med kvensk språk.

Teksten er skrevet av Silja Skjelnes-Mattila, Kainun institutti – Kvensk institutt gir ut heftet. Heftet kan bestilles fra post@kvenskinstitutt.no eller kjøpes fra instituttets Meiän krampuohi-butikk. Publikasjon er i A4 format og har 20 sider. Pris 30,-

For mer informasjon se hjemmesidene til kvensk institutt.