Spørreundersøkelse om flerspråklighet


ELDIA håper du ønsker å delta i forskningsprosjektet deres, hvor de forsker på flerspråklighet i Europa. Dette prosjektet heter ELDIA (European Language Diversity for All) og er finansiert av Europa-kommisjonen. Det vil pågå samtidig i åtte land i årene 2010–2013. De vil forske på i alt fjorten samfunn med flerspråklige talere. I Norge forsker de på de to minoritetsspråkene kvensk og nordsamisk – og trenger din hjelp.

ELDIA skriver følgende om undersøkelsen:
Du kan delta i spørreundersøkelsen dersom du eller noen av dine slektninger har snakket eller snakker kvensk eller finsk. Opplysningene du kan gi oss, er av vesentlig betydning. Vi behøver kunnskap om saker der du er den beste sakkyndige, og bare med din hjelp kan man få et virkelighetstro bilde av situasjonen. Du kan fylle ut spørreskjemaet på enten kvensk eller norsk. Innholdet er akkurat det samme, og vi behøver bare svarene dine på ett av språkene. Du kan fritt velge hvilket skjema du vil bruke.

Dersom du har noe å spørre om, kan du ta kontakt med de ansvarlige for forskningsstudien:

  • Hovedkoordinator, professor Anneli Sarhimaa (Universitetet i Mainz, Tyskland, e-post: eldia-project@uni-mainz.de)
  • Prosjektets informasjonssjef, professor Johanna Laakso (Universitetet i Wien, Østerrike, e- post: johanna.laakso@univie.ac.at)
  • Leder for forskningsgruppen i Oulu, professor Helena Sulkala (Universitetet i Oulu, e-post: helena.sulkala@oulu.fi).

På forhånd hjertelig takk for samarbeidet og hjelpen!

Ta undersøkelsen på norsk (kvensk) her.
Ta undersøkelsen på kvensk her (For deg som snakker kvensk selv).

Ta undersøkelsen på norsk (samisk) her.

Ta undersøkelsen på samisk her (For deg som snakker samisk selv).

LES MER PÅ ELDIA.ORG