AUFs Kvenpolitiske Forum opprettet

Flere ungdommer i ungdomspartiet til Arbeiderpartiet gikk sammen og dannet et Kvenpolitisk Forum (AKF). Fem av disse er valgt inn i styret i denne gruppa innenfor AUF som ønsker å jobbe for kvenske saker.

Det er allerede klart at et av styremedlemmene i den nye grupperingen, Anette Johannessen Seljevold, skal representere Norske Kveners Forbund på Undommens Nordiske Råd (UNR) i København i oktober, mens to andre, Marius Johan Jensen og Sandra Are vil være representanter for NKF på årets møte i «Barents forum for frivillige organisasjoner» 16.-18. september i Murmansk.

Leder for Halti Kvenkultursenter, Lisa Vangen, ønsker ungdommen velkommen til å arbeide med det kvenske, og håper flere ungdom og ungdomspartier slenger seg på. – Jeg syns det er veldig positivt at de politiske ungdomspartiene tar tak i og har fokus på kvensaker. Kvenene er en viktig del av historien og en stor del av befolkningen i Nord-Norge, derfor er det viktig at dette syneliggjøres i alle deler av samfunnet, også i politikken.

Fylkessekretær i Arbeiderpartiet, Eskild Johansen, er også positiv til AUFs kvensatsing. – Jeg er glad i at vi har ungdom i partiet som engasjerer seg i minortietspolitikk, og kampen for det flerkulturelle samfunn. Jeg merker meg også at det er blitt veldig kult å være kven i AUF – og at kvensk politikk blir satt høyt opp på dagsorden i fylkespartet, så jeg håper at vi nå etterhvert nærmer oss et gjennomslag for ei større og mer ambisiøs kven-satsning.

4/5 i styret. Fra venstre: Sekretær Marius Jensen, Styremedlem August Hansen, leder Sofie Figenschou og nestleder Anette Seljevold. Foto: Bernt Sønvisen


På sitt første styremøte i AKF, 30. august, ble Sofie Figenschou valgt til leder, Anette Seljevold til nestleder og Marius Jensen ble sekretær. Ønsker du å følge AUFs Kvenpolitiske Forum kan du sjekker deres Facebook-gruppe eller følge de på Twitter.