Vil vekke kvensk språk til livet


Leder for Halti Kvenkultursenter, Lisa Vangen, mener det er på høy tid at kvensk språk blir oppgradert fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret. – Til å være en trekulturell region holder det ikke å forbeholde det kvenske til festtaler om «de tre stammers møte», sier Vangen til Nordlys.

Hun taler på vegne av Kvensk Samarbeidsråd som vi skrev om tidligere. Ifølge Nordlys hadde de sitt første møte den 10.mai. Der ble det skrevet en henstilling til alle Nord- Troms kommunene og Alta kommune, med oppfordring om at de tar opp kvenenes situasjon.  Videre ønsker Samarbeidsrådet at kommunene vedtar kravet om oppgradering av det kvenske språket fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret.

– Kvensk har vært usynliggjort i flere tiår. Det kvenske er fortsatt fremmed for mange. Min drivkraft er å synliggjøre det trekulturelle perspektivet, sier Vangen ifølge Nordlys.

– Kvensk språk er truet. Dagens situasjon vil i praksis si at Norge anerkjenner språket, men er ikke forpliktet til å ta det økonomiske ansvaret for opplæring av kvensk i barnehager, skoler eller utgifter til skolemateriell og utdanning av språklærere. I dag er opplæring i finsk og kvensk som 2. språk nedfelt i opplæringslovens § 2-7, men det er mangel på lærere og læremidler i kvensk. Det er påkrevet med snarlige tiltak hvis det kvenske språket og kulturuttrykkene skal ha mulighet til å overleve, påpeker Lisa Vangen.

Som den første kommunen i Norge har Porsanger kommune vedtatt å støtte kravet om oppgradering av det kvenske språket, skriver Nordlys.

– Det nytter ikke at kun én kommune gir denne støtten. Målet er at alle kommunene i Nord-Troms og Finnmark går inn for kravet, for å kunne øve samlet press på de sentrale myndighetene, sier Vangen.

(Kilde: Papirutgaven av Nordlys, 16. mai 2011)