Kvensk Samarbeidsråd er opprettet


Sju lokallag fra Norske Kveners Forbund og Kvenlandsforbundet har inngått et samarbeid som kalles Kvensk Samarbeidsråd.

De aktuelle lokallagene er:

 • Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK
 • Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat
 • Qven og sjøsamisk forening Kvænangen
 • Kåfjord Kvenforening
 • Skibotn Kven- og Finneforening
 • Storfjord Kven- og Sjøfinneforening
 • Skibotn Kvenforum

Kvensk Samarbeidsråd ønsker:

 • å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen.
 • å jobbe med saker som er av felles interesse for å fremme kvenkulturen og det kvenske språket
 • å komme med uttalelser i saker som er i vårt interresseområde, som bosetting, naturbruk og arbeidsplasser.
 • å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske engasjementet i regionen.
 • å danne en faglig plattform for kvensaker
 • å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner
 • å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen


Les mer på Halti Kvenkultursenter IKSs hjemmesider.