Krever oppfølging Nordisk ministerråds deklarasjon om nordisk språkpolitikk

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er sterkt bekymret for situasjonen for kvensk språk og ber om hjelp utenfra.

Nordisk ministerråds deklarasjon om nordisk språkpolitikk fra 2006 gir klare styringer i forhold til språkpolitikk i de enkelte land.  NKF/RK tar derfor opp den norske regjeringens manglende oppfølging av deklarasjonen når det gjelder kvensk språk med Nordisk Ministerråd og statsministrene i de nordiske land. Vi ber de andre nordiske landene om å ta opp situasjonen for kvensk språk i Norge med Norske myndigheter.