Årsmøte i Tromsø Kvenforening

Leder for Tromsø Kvenforening, Stig Nodland. Foto: Pål Vegard Eriksen

Tromsø Kvenforening inviterer til årsmøte i lokallaget på forbundskontoret i Hansjordnebukta tirsdag 22. februar klokken 19.30.

Foruten de faste årsmøtesaker skal det velges delegat til landstyremøte i Alta i mars. Vi ønsker også innspill på hva medlemmene vil ha av aktivitet framover. Språkkurs, slektsforskningkurs, saunakveld, ekskursjon til Baaskifestivalen eller andre ting. Årsmøtepapirene sendes ut på mandag.

Vi legger opp til en diskusjon på møtet om Hva forteller folketellinger om etnisitet? I den senere tids debatt i Tromsø i forbindelse med samisk navn og skilting av byen, er folketellingsdataene trukket fra for å si noe om hvem som var her først. Forteller de den hele sannhet om nordmenn, kvener og samer? Annie Henriksen (Forfatter fra Lyngen) har gjort noen funn i sin forskning som belyser dette, og hun stiller på møtet og deler sine erfaringer med oss.

Alle interessente har muligheten til å komme å være med. Møt opp til trivelig samvær!

Tromsø Kvenforening på facebook