POHJAISEN IHMISSII-valokuvakalenteri/ MENNESKER I NORD-fotokalender

Egen kalender for mennesker i nord

Pohjaisen ihmissii – Olbmot davvin – Mennesker i nord’ -fotokalender formidler hverdagslivet til folk i nord. Bildene presenterer nordlige næringer og tradisjoner i nord. Årets tema er barn og ungdom. Kalenderen kommer ut for andre gang. Denne flerkulturelle og -språklige kalenderen inneholder tekster på kvensk, samisk og norsk. De sentrale merkedagene på Nordkalotten er også oversatt til alle tre språkene. Dette året har vi lagt til månefaser og flere merkedager. Kalenderen er et samarbeidsprosjekt mellom Sjøsamisk kompetansesenter og Kainun institutti – Kvensk institutt. Kalenderen kan kjøpes på Kainun institutti – Kvensk institutt i Børselv eller på Mearrasámi diehtoguovddáš – Sjøsamisk kompetansesentret i Billefjord. Pris 100.-

Nuoret pohjaisen ihmiset omassa kalenterissa

Pohjaisen ihmiset ja heiän elämä oon esilä ‘Pohjaisen ihmissii – Olbmot davvin – Mennesker i nord’ -valokuvakalenterissa. Kuvat muistelhaan pohjaisen ihmisten elämänkeinosta ja heiän tradittiista. Kalenteri julkasthaan nyt toisen kerran. Tämän vuoen teemana oon lapset ja nuoret. Monikielisen ja monikulttuurisen kalenterin tekstit oon kväänin-, saamen- ja norjankieliset. Siinä oon tärkkeimät Pohjaiskalotin merkkipäivät joka kielelä. Tänä vuona kalenterissä oon kans kuunvaihettelut ja enämen merkkipäivii. Kalenteri oon porsankilaisten Merisaamen tietosentterin ja Kainun institutin yhtheistyöprošekti.

Kalenterin saattaa ostaat Kainun institutista Pyssyjovesta ja Merisaamen tietosentteristä Pillavuonosta. Hinta 100.-

Nuorra davvi olbmot iežaset kaleandaris

Davviguovllu olbmot ja sin eallin lea guovddážis govvakaleandaris ‘Pohjaisen ihmissii – Olbmot davvin – Mennesker i nord’, mii almmuhuvvo dál nuppi geardde. Govat muitalit olbmuid ealáhusaid ja árbevieruid birra davvin. Dán jagi fáddán lea mánát ja nuorat. Máŋggagielat ja -kultuvrralaš kaleandara teavsttat leat kveana-, sáme- ja dárogillii. Kaleandaris gávdnojit Davvikalohta árbevirolaš mearkabeivvit golmma gillii. Dán jagi leat lasihan mánu rievdamiid ja eambbo mearkkabeivviid. Kaleandar lea  Mearrasámi diehtoguovddáža ja Kveana instituhta ovttasbargoprošeakta. Kaleandara sáhttá oastit Kveana instituhtas Bissojogas ja Mearrasámi diehtoguovddážis Billávuonas. Haddi 100.-Tillaukset/Diŋgojumit/Bestillinger:

Wigdis Farstad

Tel. 920 67 631, wigdis.farstad@kvenskinstitutt.no

Sigvald Persen
Tel. 913 297 87, sigvald.persen@mearrasapmi