Samtaler om styrket mediatilbud for kvener i Radio og TV

MØTE mellom NKF og Programredaksjonen i NRK på Marienlyst 19. MAI

Marienlyst Språksituasjonen og vilkårene for kvensk språk er truet. Det er påkrevd med snarlige tiltak for at kvensk språk og kultur skal overleve. For at innsatsen for kvensk språk og kultur skal kunne ha en bærekraftig virkning ber, NKF/RK, Kveeninuoret om at sentrale politiske myndigheter og NRK å gi kvenene et medietilbud både i Radio, TV og Internett som vil være i tråd med det kvenske folk sitt behov og den Europeiske minoritetsspråkpakten sitt regelverk. Representanter for den kvenske nasjonalminoriteten fikk gleden av å møte representanter for Programredaksjonen i NRK, og sammen drøftet man mulige tiltak og ideer for en økt kvensk satsning i NRK. NRK fikk hunnør for satsningen rundt Atamatka og Yr.no- kvensk satsning.

På møte deltok Egil Borch, nestleder i NKF, Ivar Johnsen Forbundssekretær i NKF og Eskild Johansen, styremedlem i Kveeninuoret, i tillegg til representant for programredaksjonen i NRK.

Følgende tiltak ble drøftet:

Radio:
– Nytt nettradiotilbud med sending på kvensk, finsk og norsk for kvener som kan høres på nett og lastes
ned. Viktig med programtilbud for kvener som ikke snakker språket lenger.
– Kulturbaserte innslag i kvensk og finsksending

– Et ønske om at NRK Troms og NRK Finnmark får mere midler til å produsere kvenskrelaterte innslag og kulturstoff.

Generelt:
– NKF/RK ønsker mer stoff om kvenske forhold i den generelle programprofilen.
– Programstoff rettet mot barn og unge
– Integrere det kvenske og det sjøsamiske i den flerkulturelle programprofilen, slik som –
Migreapolis m.m.

TV:
– NKF/RK og Kveeninuoret ønsker programmer for barn og ungdom spesielt med kvensk språk og kultur.
I tillegg ønsker vi et norskspråklig programtilbud med kvenske tema.
– Innslag med kvenskspråklig barne TV på NRK 3 Super.
– NRK studerer erfaringene fra Svensk TV med den tospråklige barne-tv serien Fieteri der det
både snakkes svensk og meankieli (meankieli) i samme program. NRK bes vurderer om
tilsvarende programmer kan lages på kvensk og norsk.
– Kexi er et Tornedalsfinsk magasin som har vært produsert av SVT i Luleå i ti år.

– NRK kan ta  initiativ til et samarbeid med SVT i Sverige, YLE i Finland og Karelsk TV i Russland
med sikte på samarbeid om et Finsk/Ugrisk (Kvensk/Finsk) Barentsmagasin der hver stasjon
produserer innslag til et felles magasin. Innslagene produseres på henholdsvis:
kvensk, finsk, karelsk, meankieli slik som i det Tornedalsfinske magasinet Kexi som er
produsert av SVT i Luleå.

– Det ble i tillegg drøftet mulighetene for en utvidet sendeflate for kvensk film og
dokumentarproduksjon.