Tilskudd til kvensk språk og kultur

språk-og-kultur-sky

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto mottar kr. 1 720 000,- i driftsstøtte over tilskuddsposten for nasjonale minoriteter.

I tillegg til driftsstøtten fikk Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto 260 000,- i prosjektmidler til ungdomstiltak over posten for kvensk språk og kultur.

– Det er mange gode tiltak som får tildelt midler denne gangen, og jeg ser frem til når resultatene begynner å komme! Spesielt bra er det at det er mange prosjkekter rettet mot kvenske barn og kvensk ungdom. Imidlertid bekrefter tildelingene at denne potten er altfor liten, noe vi nok en gang vil understreke. For NKF/RKs del betyr det at vi ikke kan gjøre den store satsingen på kvensk ungdom som er nødvendig, vi fikk tildelt kun en liten andel til ungdommene våre, 260.000 av en samlet søkesum på 890.000,-, sier Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund.

– Et svært viktige språkteknologiprosjektet, som er en del av uttalt strategi ved Universitetet i Tromsø – Norges Arkktiske universitet, nemlig å «øke satsingen på samisk språkteknologi og videreutvikle teknologi for flere språk, også i revitalisering av urfolks- og minoritetsspråk«, får en betydelig andel av potten denne gang. Det er problematisk at dette nødvendige arbeidet er avhengig av tildeling fra denne magre potten, og slik settes opp mot lavterskeltiltak for feks kvenske barn og ungdom.

– Tidelingen synliggjør også at det finnes svært få tilgjengelige midler til kvenske tiltak ut over denne potten. Jeg synes det er fantastisk at Troms Fylkeskommune vil utarbeide en handlingsplan for kvensk språk, men det er synd de ikke har andre muligheter til midler innen det stalige systemet. En handlingsplan for kvensk språk er et nødvendig steg for å gjøre opp for fornorskningspolitikken mot kvenene, det er et statlig ansvar og initiativ burde komme fra departementet og over andre poster på statsbudsjettet. Heldigvis er Halti Kvenkultursenter, Storfjord Språksenter og Ruijan Kaiku også i år tildelt driftsmidler og de har fått en økning, men det er en skam at disse fremdeles ikke får midler gjennom egne faste poster på statsbudsjettet, avslutter Huru.

Skillemo11
Hilja Huru. Foto: Pål Eriksen

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri (700 000,-), Storfjord språksenter/Omasvuonon kielikeskus (700 000,-) og Ruijan Kaiku (750 000,-) ble tildelt driftsmidler over tilskuddsposten for kvensk språk og kultur.

Se fullstendig tildelingsliste fra ovennevnte tilskuddsposter på denne lenken.