Slik blir Kvenfolkets dag

Aronsen
Terje Aronsen hylles i Børselv den 16. mars. Foto: Pål V. Eriksen

Kvenfolkets dag markeres flere steder i landet den 16. mars.

 

Alta/Alattio:

16. mars kl. 18.00: Alta Kvenforening har arrangement på Sisa-huset i Bossekopp: Kvenkafé på kvenstua og foredrag av Kristian Johnsen om «Stedsnavn der tre folk møtes» som omhandler betydningen av felles stedsnavn på tvers av språk og folkegrupper.

 

Kvænangen/Naavuono:

16. mars: Kvænangen Qven og sjøsamisk forening besøker sykehjemmet i Kvænangen og har med kake til brukerne.

 

Nordreisa/Raisi:

15. mars kl. 11.00: Kvensk Gudstjeneste i Nordreisa kirke på Storslett v/ Bjørn Ivar Hammervoll. Halti Kvenkultursenter inviterer til kirkekaffe i kantina på Halti i etterkant av Gudstjenesten.

16. mars kl. 10.00: Nordreisa bibliotek åpner utstilling med litteratur på kvensk og om kvenske forhold.

16. mars kl. 17-20: Halti Kvenkultursenter og Kåfjord kvenforening inviterer til markeringsarrangement i kantina på idrettshallen på Storslett. Foredrag med Helge Guttormsen om den kvenske innvandringa til Nord-Troms, Reisasnabben & Erling Fredriksson spiller, opptreden med KvääniÄänii og aktiviteter for barn. Salg av mat v/ Kronebutikken.

Storslett_kirke_foto_Pål_Vegard_Eriksen
Kainunkielinen Jumalapalvelus Hansinkenttän kirkossa (kuva), sunnuntaina, 15. marsikuuta. Kuva: Pål V. Eriksen

 

Porsanger/Porsanki:

15. mars kl. 11.00: Kvensk Gudstjeneste i Lakselv kirke.

15. mars kl. 18.00: Kvensk Gudstjeneste i Børselv kirke.

16. mars kl. 13.00: Biblioteket i Lakselv/Lemmijoki åpner utstilling av eldre kvenske bruksting fra Eila Saijet og Torgeir Johansens private samling.

16. mars kl. 17-18: Agnes Eriksen leser og forteller fra egne barnebøker for barn med foresatte på biblioteket i Lakselv. Deretter inviteres barna til å delta i kvenske sangleker og regler med Tove Hansen.

16. mars kl. 17.00: Porsanger kommune og Kainun institutti inviterer til markeringsarrangement på Kvensk institutt i Børselv/Pyssijoki. Terje Aronsen har blitt utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur, dekorasjonen vil overrekkes her v/ Fylkesmann Gunnar Kjønnøy. Åpningstale v/ ordføreren, Kaksi Laksoo spiller, bevertning med kaffe og kaker.

16. mars kl. 19.00: Arvid Petterson med kåseriet «Kvenfolket» på biblioteket i Lakselv.

 

Storfjord/Omasvuono:

16. mars kl. 18.00: Skibotn Kvenforum har markeringsarrangement på Olderelv Camping i Skibotn/Yykeänperä. Trekkspillmusikk v/ Gunnar Lien, Silja Mattila forteller om Storfjord Språksenter, Oddvar Ørnebakk forteller om kvenfolkets dag og kvenkulturen, informasjon om kommunal drift v/ Torbjørn Tuorema, Willy Ørnebakk om bosetning og arbeidsplasser, blomsterutdeling til personer som har arbeidet aktivt for bygesamfunnet. Kvensk mat.

 

Tromsø/Tromssa:

15. mars kl. 11.00: Kvensk/norsk Gudstjeneste i Tromsdalen kirke.

15. mars kl. 13.30: Tromsø Kvenforening og Kvensk Ungdomsneettverk inviterer til arrangement på Tromsø Museum: Leder i Kveeninuoret, Nora Ollila, presenterer Kveeni Luusit-prosjektet som Kveeninuoret reiser rundt med til videregående skoler i landsdelen, kulturelle innslag ved Kristin Mellem og Herborg Rundberg. Kaffeslabberas i museets kafé.

 

Vadsø/Vesisaari:

16. mars kl. 18-19.30: Ruija Kvenmuseum og Nord-Varanger Kvenforening markerer kvenfolkets dag på Esbensengården. Fotograf Sonja Siltala viser bilder fra 2001-2007 og forteller om kvenprosjektet «Fjellets og Havets folk». Kafé med salg av kaffe og kaker. Etter markeringa har Nord-Varanger Kvenforening sitt årsmøte.

 

(Informasjonen vil oppdateres kontinuerlig)