Qvän Østlandet inviterer

IMG_4953
Per Nærbø, leder i Qvän Østlandet. Foto: Pål Eriksen

Qvän Østlandet ønsker velkommen til årsmøte og åpent møte 28. mars i Oslo.

Qvän Østlandet inviterer til årsmøte lørdag 28. mars kl. 12.00-14.00 på Røa Samfunnshus.

 

Dagsorden:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av dagsorden

4. Årsmelding for 2014

5. Regnskap

6. Forslag

7. Valg

Forslag sendes styret v/Per Nærbø pernerbo@googlemail.com innen 23.3.

Enkel servering.

 


 

Etter årsmøtet inviterer Qvän Østlandet til åpent møte (kl. 15.00) på Røa Samfunnshus. Birger Nesholen fra Skogfinske interesser vil holde foredrag.

Hva kan kvenene lære av skogfinnenes måte å ta vare på sin gamle kulturarv/kulturminner?

* Hvilke offentlige og private samarbeidspartnere?

* Regionale samarbeidspartnere over landegrensene – og evt. hvilken type samarbeid?

* Hvilken metode og taktikk er brukt for å nå frem hos myndighetene og som kvenene kan lære av skogfinnene?

* Hva anser skogfinnene som viktig kulturarv? (tun, museer, musikk, håndverk osv.)

* Hvilke gode råd kan skogfinnene gi kvenene i deres streben for å ta vare på egen kulturarv?

 

Det vil være åpent for diskusjon, før kvengutt og smed Martin Rønningsbakk og hans musikalske venner bidrar med underholdning.

Inngang: 100,- pr person

Enkel servering mat/drikke

Utlodning (Ta gjerne med gevinst)

Adkomst: T-bane til Røa stasjon, inngang Røa torg.

Tervettulemaa! Velkommen!