Velkommen til Landsstyremøte på Thon Hotel Alta 19.-20. mars 2011

Styret i NKF. Foto: Liisa Koivulehto

Norske Kveners Forbund inviterer til Landsstyremøte i Alta 19.-20. mars. Her kommer litt praktisk informasjon og program.

Til årets Landsstyremøte er Forbundsstyrets faste medlemmer og de øvrige landsstyremedlemmene (en fra hvert lokallag) innkalt i tråd med vedtektene. I tillegg er internasjonalt utvalg med Egil Sundelin, Helge Huru og Ivar Dervo invitert.

Flere lag har uttrykt ønske om å sende en ekstra observatør til møtet.  Vi har bestilt et begrenset antall hotellrom, og har satt av begrensede midler til møtet.  Lokallagene må derfor selv dekke utgiftene til eventuelle observatører, men forbundet spanderer festmiddagen.

PROGRAM:

Lørdag 19. mars:

11.00              Lunch

12.00.             Åpning med kulturinnslag

12.20              Leders tale

12.40              Konstituering

12.50              Årsmelding -lokallagene legger fram sine meldinger

14.00              Beinstrekk Kaffe-Te frukt

14.30              Foredrag; Kystfiskerettigheter v. Arne Pedersen

Arne Pedersen, fisker fra Vestre Jakobselv. Pedersen har en langt politisk og organisatorisk karriere bak seg. Han har vært fylkesordfører i Finnmark, er nestleder i Norges Kystfiskarlag og leder av Øst-Finnmark Kystfiskarlag.

15.00              Debatt

16.00              Presentasjon av resolusjonsforslag

16.30              Synliggjøring av kvensk kultur (foreløpige innledere)

Teater – Vadsø

Kirkeliv – Egil B.

Baaskiuka – Lisa V

Studieaarbeid – Grete Olsen – Alta

18.00              Tema – ikke fastsatt

19.00              Sauna

20.00              Middag, Kulturinnslag Inger Birkelund

Søndag 20. mars:

09.00              Regnskap

09.15              Budsjett

09.30              Resolusjoner

10.30              Besøk på Alta Museum, Kvensk fotoutstilling

12.00              Lunch

Les også: De Kvenske Kulturdager 2011