Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg! Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga …

Søk midler til studietur

Nå er det mulig å søke midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021. Skolen må være grunn- eller videregåense skole i Troms og Finnmark. Rammen for tildelingen er satt til kr. 25 000,-.Søknadfrist: 10. september 2020.Les mer:

Søk midler til utvikling av kvenske læremidler

Nå er det mulig å søke midler til å utvikle læremidler i kvensk/finsk fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Søker må ha kompetanse til å utvikle kvenske eller finske læremidler som kan brukes i grunn- og/eller videregående skole. Søknadfrist 25. september 2020.Les mer: Midler til utvikling av læremidler

Rapporten fra Kvääniluusitprosjektet er nå ferdig

Kvääniluusit – Kvenske loser er et prosjekt som ble gjennomført av Kvääninuoret – Kvenungdommen 2014-2016 og 2016-2019. Målet til prosjektet var å besøke skoler i Troms og Finnmark med et undervisningsopplegg om den kvenske kulturen, historien og det kvenske språkset. I forrige uke ble rapporten fra dette prosjektet ferdig og …

Forslag fra valgkomiteen til landsmøtet 2020: Leder og nestleder(e)

Valgkomiteen har framlagt sin innstilling fra forbundsstyret som velges på Landsmøtet 2020. I dag presenteres leder- og nestleder(e) kandidater og neste uke styremedlemmer. Landsstyret har forslått at det velges to nestledere. Kandidatene er her Kai Petter Johansen (Leder), Vilde Chistoffersen Walsø (Nestleder) og Reidar Harju (Nestleder). Kai Petter Johansen, Lederkandidat …