Kveeniflaku

Kvenflagget ble vedtatt på landsstyremøtet i NKF-RK 29. april 2017 etter en lang prosess med å velge et flagg: https://www.ruijan-kaiku.no/na-kan-flagget-heises/

Her er info om kjøp av flagget: http://kvener.no/2018/01/na-kan-du-kjope-flagg/. Dette er en midlertidig ordning, og Kvenstua er utsolgt for noen av størrelsene. Kvenstua ser nå på muligheten for videre salg av flagget.

 

Hvor kan Kvenflagget heises?

Det korte svaret er at privatpersoner og organisasjoner står fritt til å flagge med Kvenflagget.

I kommunene kan de gjøre egne vedtak om at de ønsker å flagge med Kvenflagget på eller fra sine bygninger. I kvenske kommuner er det stort ønske om å flagge med Kvenflagget, som i Porsanger og bl.a. Alta kommune har tatt inn Kvenflagget i sin flaggplan. Les mer om regler for flagging i Ruijan Kaiku.

NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det
foreligger offentlig godkjenning.

NKF-RK sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De sier i sitt svarbrev at …NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjenning. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler. Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget som det bes om i henvendelsen av 15. januar 2018.