Tottuuskomisuuni

9. mai 2019

Nettsidene til kommisjonen lansert: uit.no/kommisjonen. Alt om kommisjonens arbeid: kalender med info om åpen møter, nyheter, og kontaktinfo. DEL DIN HISTORIE!  Enten du har en personlig historie, har eksempler lokalt eller nasjonalt, fra før eller nå, smått eller stort! Er det noe du synes kommisjonen skal undersøke – kommisjonen trenger dine innspill og din historie!

22. august 2018

Sekretariatet for sannhets- og forsoningskommisjonen legges til UiT – Norges arktiske universitet

14. juni 2018

Stortinget behandlet presidentskapets innstilling til mandat, navn og sammensetning av kommisjonen. Les innstillingen HER.

Som medlemmer av kommisjonen oppnevnet Stortinget følgende:

 • Generalsekretær Dagfinn Høybråten, for tiden København, leder

 • Professor Ivar Bjørklund, Tromsø

 • Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid

 • Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø

 • Professor Pia Lane, Oslo

 • Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy

 • Museumsleder Marit Myrvoll, Evenes

 • Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø

 • Professor Anne Julie Semb, Oslo

 • Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino

 • Professor emeritus Aslak Syse, Oslo

 • Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø

 

Høst 2018 forventes det at kommisjonen kan starte sitt arbeid. Stortingets presidentskap har av Stortinget fått i oppdrag å “utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning” i vedtak fra 20. juni 2017.

 

10. april 2018

Svenske Tornedalingers Riksforbund overleverte forstudien ”Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet utført av Curt Persson,  https://www.str-t.com/da-var-jag-som-en-fange-statens-overgrepp-pa-tornedalingar-och-meankielitalande-under-1800-och-1900-talet/, til Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Se også Curt Perssons foredrag på STR-Ts årskongress 2018 om forstudien og resultatene HER.

 

Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen av de kvenske og samiske folkene

MØTEPLAN OG INFO

Se også: https://www.nrk.no/kvensk/vil-arrangere-apne-moter-_-ber-stortinget-om-penger-1.13906816

 

15. desember 2017

Første møte med Stortingets Presidentskap i forbindelse med oppnevning av sannhetskommisjon der representanter fra Sametinget, Norske Kveners Forbund (NKF), Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund var invitert.

Ruijan Kaiku: – Glad at vi er i gang

NRK: Glad for å være i gang

 

20. juni 2017

Stortinget vedtar at det skal nedsettes en sannhetskommisjon for gransking av fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Se behandlingen i Stortinget her, og vedtak.

NRK: Stortinget vil granske uretten mot samer og kvener: – Et dypt spørsmål for Norge

 

15. mai 2017

Høring i Kontroll- og kostitusjonskommiteen på Stortinget. Se opptak fra høringen her.

 

I media i forkant av vedtaket 20. juni 2017

NRK 7. juni 2017: JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Nordnorsk debatt 24. mai 2017: Spørsmål og svar om sannhetskommisjon

Nordnorsk debatt 23. mai 2017: Ole Henrik Magga, har du glemt at sannhetskommisjon også skal handle om kvener?

NRK 23. mai 2017: Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

Nordnorsk debatt 28. mars 2017: “Det tause folket” – kaller de oss kvenene

NRK 27. mars 2017: Ekspert på fornorskning: – Her slipper NRK katta ut av departementet sin sekk

Sagat: – Viser manglende forståelse

NRK 23. mars 2017: Kvener avviser at de jakter på erstatning

iFinnmark 23. mars 2017: Samer og kvener forbannet etter NRK-avsløring

NRK 23. mars 2017: Hemmelig notat avslører hvordan regjeringen vil unngå granskning av fornorskningen

NRK 12. desember 2016: Vil ha gransking av urett begått mot samene

 

Kasvottoman kansan lapsi

Av Agnes Eriksen

 

Lapsena minula oli peili.

Ko kattoin peilhiin näin

mitä kansa puohais.

Oma kuva näkyi ja perheenki,

ämmii ja äijii näkyi.

Raamina oli koko kansan juuret.

 

Peilin eessä opettelin puhuhmaan

ommaa kieltä,

laulahmaan oman kansan äänelä,

opettelin ajattelehmaan,

olehmaan ihminen.

Seittemän vuotta elin kansan sylissä.

 

Uusi päivä koitti:

sunnuntai,

pyhäpäivä.

Aamula puhuin vielä meän kieltä,

illala en ennää.

Olin joutunu intternaathiin.

Olin joutunu koulhuun.

 

Peilin särjethiin,

näön sammutethiin.

Ryöstethiin kansan sylistä.

 

Sain uuen peilin.

 

Outo kansa siitä kattoi.

Outo laulu siitä kuului.

 

Kasvoton ja äänetön

haen vieläki.

 

 

Barn av et ansiktsløst folk

Av Agnes Eriksen

Oversetting ved Irene Andreassen

 

Som barn hadde jeg et speil.

Når jeg så i speilet, så jeg

hva folket syslet med.

Mitt eget bilde gjenspeiltes og også familiens,

bestemødrene og bestefedrene gjenspeiltes.

Som ramme var hele folkets røtter.

 

Foran speilet lærte jeg å prate

eget språk,

å synge med stemmen til eget folk,

jeg lærte å tenke,

å være menneske.

I sju år levde jeg i folkets favn.

 

En ny dag grydde:

søndag,

helligdag.

Om morgenen snakket jeg ennå vårt språk,

om kvelden ikke lenger.

Jeg var kommet på internat.

Jeg var kommet på skole.

 

Speilet ble knust,

lyset ble slukket,

revet ut av folkets favn.

 

Jeg fikk et nytt speil.

 

Et fremmed folk så ut av det.

En fremmed sang hørtes derfra.

 

Uten ansikt og uten stemme

leter jeg fortsatt.