Pressemelding: Ny språklov

Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto Tromsø Tromssa 14.5.2020 Ny språklov slår fast: Offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk språk Pressemelding 14.5.2020 Kulturminister Abid Raja la fram Prop. 108 L (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om språk (språklova) 12.5.2020.  For …

NKF-RK feiret Kvensk språkdag på sosiale medier

I år er det 15 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. 26. april var dagen det skjedde, og som vi nå i etterkant feirer som Kvensk språkdag. På grunn av COVID-19 valgte Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, sant flere andre kvenske forbund og organisasjoner …

Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Kainun institutti – Kvensk institutt Børselv/Tromsø 22.4.2020   Det er nødvendig at det etableres et Ressurs og kompetansesenter for kvener som sliter med rus- og psykiske problemer samt innen demens og psykogeriatriske lidelser. Det er behov for eget fokus på kvensk kulturkompetanse i …

Landsstyremøtet ble holdt digitalt

  Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto holdt landsstyremøte digitalt på lørdag 18. april 2020. Planen var først å holde det i Muonio (Finland) sammen med Svenska Tornedalingars Riksförbund, men på grunn av COVID-19 ble det uaktuelt å samles med så mange mennesker. Programmet som ble brukt, var Zoom og …

Kulturell berikelse – politisk besvær

Her følger kommentarer/uttalelse til rapporten https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3597.pdf fra NKF-RK: Vi synes funnene beskrevet i rapporten og konklusjonene er gode, det samme gjelder tiltakene slik de er beskrevet på side 90. Behovet for mer systematisk bilateral kommunikasjon mellom myndighetene og minoritetsgruppene i tillegg til et felles “forum” synes å være klart. Det …

Uuđet jäsenlahjat

Fra og med 1.12.2019 har Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto hatt helt nye medlemsgaver for nye medlemmer. I fjor fikk hvert nytt medlem tre måneder abonnement på Ruijan Kaiku og et kvensk pinneflagg, men i år kan medlemmet velge mellom to bøker. I tillegg får medlemmet fortsatt 3 måneder …

Litteraturpris på kvensk og meänkileli

Til Nordisk Råd. Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er kjent med at det fra svensk hold er tatt initiativ til at det blir innstiftet en egen litteraturpris til skjønnlitteratur skrevet på meänkieli. Meänkieli er som kjent et nasjonalt minoritetsspråk i Sverige og anerkjent gjennom Europarådets minoritetspakt på …

Pressemelding: Tar avstand fra Sarromaas uttalelser

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) tar sterk avstand fra uttalelsene Sanna Sarromaa kommer med i Nordnorsk Debatt 18. januar 2020. I et debattinnlegg gir Sarromaa publikum en oversikt over sin uvitenhet og sine utdaterte holdninger rundt kvensk språk spesielt, og minoritetsspråk generelt. Det er flere faktafeil i innlegget. …