Pressemellinki: Statsbudsjettet 2020 – tildelinger til kvenske formål

Mandag 12.10.2020

I fjor ble Statsbudsjettet karakterisert som et hvileskjær for kvenene. Etter årets budsjett kan det se ut til at fjoråret ikke var et hvileskjær, men det første året i gjenopptakelsen av en gammel trend; `smuler til det kvenske folket`.

Antallet mennesker som identifiserer seg som kvener øker, og stadig flere ønsker å bidra til å ta tilbake språket og kulturen sin over hele landet. Vi har i møter med myndighetene fremhevet behovet for økte bevilgninger til kvenske organisasjoner. Det er nødvendig for å motvirke en udemokratisk utvikling hvor kvenene blir gjort til tilskuere og tilhørere i flere viktige saker som angår kvener, uten å ha reell kapasitet til å påvirke politikken i nevneverdig grad.

Det kulturelle og utdanningsmessige etterslepet er fremdeles enormt. Og det er lite som tyder på at myndighetene tenker å gjøre etterslepet mindre i 2021.

I tillegg til økt organisasjonsstøtte trenger vi flere språksentre, og de eksisterende må styrkes sammen med kvensk media. Kvensk i barnehagen må på samme måte som kvensk i skolen få faste, stabile tildelinger, og problemet med lærermangel må løses med bedre tilrettelagt opplæring og opptakskriterier, samt sterke insentiver for å velge kvensk utdanning.

Det er skuffende å se at ingen av disse tingene er tatt med i årets statsbudsjett.

Tilslutt vil vi avslutte med noe positivt med årets statsbudsjett, og få lov til å gratulere skogfinnene med å endelig å ha fått mulighet til å realisere norsk skogfinsk museum! «Finnskogens hus» Onnea!

For mer informasjon

Kai Petter Johansen
Leder
kaipetter@kvener.no
+47 976 94 243
Ruijan kveeniliitto – Norske kveners forbund

Ivar Johnsen
Generelsekretær
ivar@kvener.no
+47 994 28 066
Ruijan kveeniliitto – Norske kveners forbund