Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum trengen din hjelp.

Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg!

Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga er tilegnet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er i tillegg til å være lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt, ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie, og skal være et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Norge.

Museet trenger portretter av personer som definerer seg og/eller forfedrene sine innenfor denne folkegruppen. Vi ber om bidrag i form av portrettfoto til den nye basisutstillinga i det nye museet for kvener/norskfinner i Vadsø. Hvis du føler at du er en del av denne gruppen, og kan tenke deg å være et av portrettene som er det første som møter publikum som besøker utstillinga, vil vi gjerne ha et bilde av deg. Det kan være ansiktsportrett eller halvfigur/overkropp. Bildet må være tydelig/klart, slik at det kan forstørres.

Det er plass til et begrenset antall portretter – og portrettene skal ideelt sett speile folkegruppa både geografisk, fordelt på kjønn og ulike tidsperioder, så det kan hende at museet blir nødt til å velge bort noen av bidragene for å imøtekomme dette.

Hvis du ønsker å bidra, trenger vi:

  • Foto av deg – nytt eller eldre, fargefoto eller svart-hvitt, som viser ansikt eller overkropp
  • Det kan også være et familieportrett med flere familiemedlemmer
  • Vi ønsker også barnebilder – så det kan være et bilde av deg som barn
  • Vi mangler eldre foto fra perioden før 1950; så portrettet kan være av en av dine formødre/forfedre
  • Følgende opplysninger må følge med: navn, fødselsdato og -sted, bosted, yrke og eventuelt verv du ønsker å fremheve; SAMT navn på fotograf. Hvis bildet er knipset av familien kan det merkes Foto: privat og hvis det er ukjent, merkes Foto: ukjent
  • Årstall for når bildet er tatt
  • Vi vil helst at du sender bildet digitalt per epost til: vadso@varangermuseum.no
  • Men vi tar imot papirfoto hvis du ikke har skannet/digitalt foto – da sender du det i posten eller leverer det til: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Hvistendahlsgt. 31, 9800 VADSØ (Esbensengården)
  • Vi sender papirbilder tilbake hvis du ønsker det

For mer informasjon: Mia Krogh (Avdelingsleder), mia.krogh(at)varangermuseum.no, tlf. 40 70 45 01