Forslag fra valgkomiteen til landsmøtet 2020: Styremedlemmer

Forrige uke ble det presentert leder- og nestleder(e) kandidater. Denne uken er det tid for å bli kjent med styremedlemskandidater. Valgkomiteen har kommet ut med disse fire styremedlemmene:

Kristin Mellem, Tromsø

Foto: Eili Bråstad Johannesen

Kristin Mellem (musiker/lektor) utdannet fra musikkonservatoriene I Tromsø og Bergen, med tilleggsutdanning fra UiT. Som utøvende og skapende kunstner har Kristin vært spesielt opptatt av kvensk og sjøsamisk kulturtradisjon. Hun har turnert I Europa, USA og Asia med kvensk tradisjonsmusikk og egen musikk, og har med utgangspunkt i Nord-Tromsarven hatt kunstneriske oppdrag for en rekke institusjoner og festivaler. Kristin har vært ansatt som symfonimusiker, distriktsmusiker og kulturskolelærer, har i senere år hatt ansvar for kvenske og samiske saker både som kulturrådgiver for biskopen i Nord-Hålogaland, som rådgiver ved kulturetaten i Troms fylkeskommune og som museumsformidler ved Nord-Troms museum. Kristin er for tiden ansatt i egen kulturbedrift, Mellemspell AS, der hun siste år har ledet to prosjekter som undersøker og formidler den kvenske salmeskatten. Kristin har mottatt flere kulturpriser for sitt arbeid.

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg ser at det er et stort behov for politisk og kulturell innsats for kvensaken. Vi har en spennende og genuin kultur som er en viktig del av vår nordnorske og nasjonale kulturarv. Likevel ser vi at mangel på kulturkunnskap hos viktige samfunnsaktører fører til en skremmende neglisjering og nedvurdering av kvensk kultur. Derfor må både kvensk historie, språk, kultur, undervisning og innovasjon styrkes. Vi trenger generasjonskryssende tiltak for glede og tilhørighet! Jeg har et ekstra engasjement for kunst og kultur fordi disse uttrykkene bidrar så sterkt til identitet, begeistring og ettertanke. Derfor er satsing på kunst og kultur viktig – også som et verktøy for å oppnå politiske seire.

Lindis Møller-Davidsen, Vadsø

Jeg er en kvinne på 40 år. Jeg er født og oppvokst i Vesisaari i Øst-Finnmark og er yngst av 4 søstre med foreldre som var samisk og kvensk.

Jeg jobber til daglig som kirketjener i Vadsø sokn og trives godt med det.

Grunnen til at jeg takket ja til å stille til valg er fordi jeg ønsker å bidra til å løfte det kvenske og synliggjøre det mer for allmennheten, jeg er stolt av å være kvensk og ønsker det samme for mine barn.

Trond Stubberud, Bodø

Jeg er opprinnelig fra Børselv og pensjonist. Den kvenske kulturen er kjent. Jeg behersker det kvenske språk. 

Ønsker aktiv tilknytning til å utvikle kvenske interesser i nasjonalt og særlig i Nord-Norge er viktig. 

Etter min mening har kvenene først LYKKES  politisk når:

1. Kvensk Råd /Kventing/Direktorat er opprettet.

2. Kvensk språk på nivå 3.

3. Økonomisk rettferdighet i forhold til andre minoriteter er oppnådd

Jan Daleng, Røyken

Jan Daleng har sendt oss hans CV som du kan lese her: