Forslag fra valgkomiteen til landsmøtet 2020: Leder og nestleder(e)

Valgkomiteen har framlagt sin innstilling fra forbundsstyret som velges på Landsmøtet 2020. I dag presenteres leder- og nestleder(e) kandidater og neste uke styremedlemmer. Landsstyret har forslått at det velges to nestledere. Kandidatene er her Kai Petter Johansen (Leder), Vilde Chistoffersen Walsø (Nestleder) og Reidar Harju (Nestleder).

Kai Petter Johansen, Lederkandidat

Jeg heter Kai Petter Johansen og er fra Kvænangen. Jeg er 39 år og jobber som gårdbruker. Jeg har vært styremedlem i Kvænangen qven og sjøsamisk forening siden oppstarten i 2009. Vi har vært meget aktive hele tiden og jeg har fått delta i mye spennende kvensk politisk og kulturelt arbeid i denne tiden. Jeg har jobbet i prosjektstilling på Kvænangen språksenter, har tatt grunnkurs i Kvensk på Uit, Jeg har sittet som styremedlem i Halti kvenkultursenter i Nordreisa frem til i fjor, og har ellers endel styreverv i lokale foreninger, et politisk verv i kommunestyret og i kommunens kontrollutvalg.

Mine besteforeldre snakket kvensk i likhet med alle i bygda her, min far lærte naturligvis derfor litt når han var barn, men flyttet bort i ungdomstiden og fikk aldri brukt språket i yrkeslivet, og glemte derfor det kvenske språket. Vi holder på å lære oss det nå, og min samboer Katriina, prøver å hjelpe oss og flere andre i bygda med dette.

Jeg må si tusen takk for tilliten fra valgkomiteen! Det er med stor ydmykhet jeg takker ja til leder oppgaven. Selv om jeg ikke er valgt enda, så har jeg begynt å glede meg litt til om det skulle skje, og det er selvfølgelig veldig spennende og ærefullt å skulle representere kvenene i deres største organisasjon NKF/RK.

Jeg har tenkt litt gjennom hvilke oppgaver vi bør prioritere og hvordan vi kan jobbe for å lykkes best mulig. Jeg kommer til å kontakte Ivar og Hilja for å få litt mer innblikk i det styret har gjennomført og jobber med, for å først og fremst kunne videreføre det gode arbeidet som er gjort av organisasjonen i denne perioden. Jeg mener det er viktig å ha en god tone og samhold for å få til å jobbe i samme retning uansett hva vi jobber med, og forslaget valgkomiteen har lagt frem for styresammensetning, ser veldig positivt og spennende ut.

Vi kvener har jo mistet endel vitale ting i vår kultur, men vi er jo her enda, og det betyr at vi kan ta tilbake noe av det som er vårt. Bl.a. språket er viktig og vi må jobbe for en styrking av statusen og ikke minst det praktiske tilbudet i skole og i videregående. For å få god uttelling av nivå 3 i språkcharteret så vil vi ved bl.a. å lære språket selv, og legge til rette for å utdanne lærere/språkressurser være bedre forberedt på at det kan skje en dag at kvensk språk blir hevet til nivå 3.

  Jeg har et sterkt engasjement for ressursgrunnlaget for kvensk næring og bosetning, siden det danner nettopp grunnlaget for, og er nært knyttet opp mot våre lokale bosetninger, kulturer og språk. Jeg jobber bl.a. en del med en privat tvist vi har med Statskog Sf. i Kvænangen. NKF/RK har vært flinke på å støtte opp om arbeidet i lang tid, og jeg tror vel vi vil fortsette å gi vår støtte til kvenske bygder og næringsaktører som blir frarøvet sitt livsgrunnlag til lands eller til vanns.

Ellers er det selvfølgelig mange interessante saker innenfor skole, kirke, barnehage, storting, fylkeskommune, kommuner, språksenter, teater, sannhetskommisjon og annet som må følges opp.

Vi må jobbe for at vi kan fortsette å være stolte av å være kvener, at alle vet hva kvensk er, vil vite mer om kvensk og ønsker å ta det inn i sitt arbeid.

Kai Petter Johansen, Kvænangen

Vilde Christoffersen Walsø, Nestlederkandidat

Jeg kommer fra Trondheim, og i likhet med de fleste andre i landsdelen kjente jeg ikke til kvenene da jeg vokste opp. I løpet av studietiden fikk jeg kjennskap til det kvenske folket, og det var også i denne perioden jeg fant ut at familien min er etterkommere etter kvener. I 2018 deltok jeg i opprettelsen av lokallaget Norske Kvener Midt-Norge – Ruijan Kväänit Keski-Norja, og jeg har vært lokallagets leder siden. Jeg har også vært vararepresentant i forbundsstyret de to siste årene.

På grunn av at jeg oppdaget kvenene og min kvenske tilhørighet først som voksen, er det stadig nye ting å lære. Jeg prøver å lære meg språket, og som nestleder ønsker jeg å arbeide for at alle kvenske elever over hele landet skal ha individuell rett til kvenskopplæring på skolen.

Det har heldigvis skjedd mye med nordmenns kunnskaper om kvenene siden jeg vokste opp, men jeg møter stadig folk som ikke vet hvem vi er. Jeg ønsker at alle barn skal lære om oss, og at alle skal ha grunnleggende kjennskap til historien og kulturen vår. 

Jeg tror vi kommer til å se mye spennende innen de kvenske kulturuttrykkene framover, og jeg vet at vi har mange dyktige kulturarbeidere i det kvenske miljøet. Jeg ønsker å støtte arbeidet deres, og gleder meg til å oppdage nye sider ved den kvenske kulturen.

Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim

Reidar Harju, Nestlederkandidat

Mitt navn er Reidar Harju og jeg har kvenfinsk slekt og aner i Skallelv og Kemi, Finland. Jeg her 53 år og har jobbet mange år i Forsvaret, og som bedriftsleder innen butikk og salg, hele tiden med stort personalansvar. For tiden kjører jeg semitrailer med kran på Østlandet, men avslutter dette i disse dager for å få en mer fleksibel hverdag, både for min egen og familiens del, men også fordi det gjør det mulig å yte ekstra innsats for min store lidenskap, kvensaken!

Jeg er svært fornøyd med sammensetningen av mennesker i valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dels fordi jeg kjenner de fleste fra før og vet at de er flotte mennesker å samarbeide med. Men også fordi jeg vet at vi utfyller hverandre svært godt med ulike felter som vi er gode på hver for oss.

De fleste kjenner meg kanskje som en av to hovedpersoner som står bak Facebooksiden Kvener ut av skapet. Etter at Eskild (Johansen) har trukket seg litt tilbake er det nå jeg som har hovedansvar for gruppen. Den må sies å ha vært et viktig verktøy for noe jeg brenner for, nemlig opplysingsarbeid om kvener, og rekruttering til kvenkultur og våre miljøer. Jeg har et sterkt ønske om å kunne drive enkel motivasjons- og foredragsvirksomhet på vegne av NKF. Hittil har jeg jo drevet dette på min måte utenfor forbundet.

Jeg har jobbet svært mye med markedsføring, og her har jeg mye å bidra med som kan være med å gjøre forbundet og oss kvener mere kjent blant nordmenn, og ikke minst motivere andre med kvensk arv til å ta standpunkt og bli nye medlemmer i våre foreninger. Med bosted på Østlandet er jeg klar til dyst opp mot rikspolikerne når det trengs, og jeg er knalltøff i forhandlinger og lobbyvirksomhet når det behøves.

Så har jeg arrangert sosial og absolutt kulturell sauna- og vennefest for kvener og finlendere i Oslo. Vi fikk masse presseomtale i blant annet NRK, og det spørres stadig etter flere slike arrangementer. I yrkessammenheng har jeg drevet mye prosjektledelse og messevirksomhet. Kan hende jeg kan få være med som katalysator for foreninger som går med ideer om om lignende tiltak, og bidra med praktisk tilrettelegging på vegne av forbundet?

Jeg er krystallklar om min kvenske arv, og meget stolt av denne. Og samtidig har jeg ingen problemer med å akseptere min finske del. For meg eksisterer det ikke noe stort skille mellom disse, og jeg syns vi skal bygge broer mellom miljøene. Det er mye “tøffere” å kalle seg kven i Vadsø nå enn det var for tjue år siden, så vi er i siget! Jeg leser finsk på si, uten at jeg skal påstå at jeg mestrer språket, ennå. Men jeg kommer dit en dag! Jeg er opptatt av kvensk musikk like mye som musikk på meänkieli og finsk. Dessverre er det få musikere som satser på dette i Norge, men de som vil og kan må få vår støtte, og vi må hele tiden jobbe for å skaffe finansiering for kvensk musikk- og kulturarbeid. Jeg har tanker om at vi kan klare å skaffe bedriftssponsorer der staten ikke tar sitt ansvar.

Til slutt vil jeg tillegge at jeg har deltatt på NKF Landsmøte tidligere som delegat (2010), og har fulgt utviklingen i forbundet tett siden den gangen. Den har vært formidabel, og jeg er både stolt og glad over den jobben som de tidligere styrene har fått gjort. De sakene som fremdeles står åpne må følges tett opp av nytt styre slik at ingenting går til miste. Så må vi sette ny dagsorden etter å ha lyttet til medlemmene våre, og jobbe tett og fokusert mot nye mål i fremtiden.

Reidar Harju, Asker