NKF-RK johtaaja piti uuđenvuođensaarnan NRK2:la

Uuđenvuođenaattona NKF-RK:n johtaaja, Kai Petter Johansen piti tradittinaalisen uuđenvuođensaarnan kello 20.00 NRK2:la. Viimi vuotena ko sillonen johtaaja Hilja Huru piti saarnan, istui yli 20 000 henkii TV:n eđessä ja kattoi saarnaa. Tänä vuotena NRK ei ole saanu vielä lukkui, mutta koska saarna oon saanu niin hyvvää palautetta, ette met uskoma ette yhtä moni oon kattonu saarnan kans tänä vuotena.

Jos sie et nähny saarnaa, voit sie kattoot sen täältä.

Kväänin uuđenvuođensaarna 2020 / Kvensk nyttårstale 2020

”Mie en valinu kieltä, kieli valitsi minut,” sanoi Alf Nilsen-Børsskog, Pyssyjoven iso kirjailia.
Mie en ole Børsskog enkä kirjailia, mutta kvääninkieli valitsi kans minut. Kväänin kieli oon minun kieli vaikka mie vielä opin, vaikka mie en aina tiiä kunka puhua, vaikka mie en aina ymmärä. Kieli valitsi minut, mutta mie häyn valita käyttäät sitä kieltä mitä minula oon. Se valinta oon minun.

Tet lapset, nuoret ja raavhaat jokka opitta meän kieltä: Kiitos! Kiitos ette tet tehettä tämän valinan. Ja, tet kieliopphaat: Kiitos ette annatta kielen etheenpäin.

Oppia vähälukukieltä oon lähe ymmärtäät itteä, mutta kans mailman monipuolisuutta. Kväänin kielen läpitte olen itte saanu kokkeet isoman ymmäryksen ja syvemän yhtheenkuuluvuuen. Oppia kväänin kieltä oon iso tehtävä, ja mie tiiän ettei se tyhä ole helppoa ja iloista!

Sen takia tet kaikki jokka valitsetta käyttäät kvääninkieltä oletta meän aijan kväänipioneerit. Pioneerit jokka muistelee ette met kväänit olema täälä, tässä ja nyt, histuuriassa ja tulevaisuuessa.


Tottuuen- ja sovinonkommisuuni aikkoo hantteerata ja sovittaat norjalaistamispolitiikan, ja niitä vääryyksiä mitä tehthiin kvääniä, saamelaisia ja mettäsuomalaisia kohthaan. Kaikki saapi jakkaa oman histuurin kommisuunile, auttaks sen työtä. Kväänilä oon oikeus olla myötä kirjoittamassa tottuuen, mutta meilä oon kans eesvastuus sovinthoon. Se oon kaikkien eesvastuus.

Meän pittäät saaha puolustaat itteä ko vääryys iskee, mutta meän häättyy kans kuunela jos joku meinaa ette met eretymmä. Tämä koskee meitä indiviitinä, institusuunina ja kansana. Kväänin kulttuuri oon aina ollu tähelinen osa norjan kulttuuria, jossa erimielisyys ja debatti ovat oikkeeuenmukaisuuen kamppheet.


Kvääni-asia syntyi seitkyt- ja kaheksaskyt-luvula ko meän vanhemat ja isovanhemat aloitivat pauhata. Ei enää hyväksytty ette meän syänkieltä ja meän kultturuuria piilotethiin pois.

Kväänipioneeritten väsymätön elästyttämistyön ansiosta, met elämä nyt onneksi aijassa, jossa kväänin kulttuuri ja kieli nähhään rikkaastumisena ja vahvuutena. Entinen leviny sumu, kväänisamfynin yli, oon nyt katoamassa. Ja met olema taas ylppeitä elläät ko kväänit. Saamilaiskynstnäri Nils Aslak Valkeapää oon kerran sanonu sen niin kaunhiisti: Yksi tapa kiittäät elämän – oon olla kuka olet.


Kasuavat ökonomiset erot ja epävarmuus mailmassa ruokkii viholiskuvia, ja myötäauttaa muurien rakentamista sielä missä dialoogi pitäis kasua. Yhtheinen viholiskuva saataa yhistää ihmisjoukkoja, joila oon aivan erilaisia arvoja ja taustoja. Se oon helppo unheettaat taistella ommaa kohti, ko met taistelemma jonkun vasten. Eikä se ole ittestä selvää, ette met haluma sovintoa ja rauhaa, jos konflikti oon ainoa asia, joka anttaat meile yhtheenkuuluvuutta. Uuesta vuoesta mie toivon ette ymmärys ja ystävyys vahvistuu joukkojen poikkitte. Met emmä tarvi lissää muuria.


Heti oon menny vuosi täynnä uusia haasteita meile kaikile. Covid oon opetanu kunka herkkä meän samfynni oon. Ja ette met hääymä kehittäät ja varjela niitä ratkaisuia, jotka suojelevat kaikkia samfynnin ihmisiä. Koska se, mikä koskee sinua, se koskee kans minua, se koskee meitä kaikkia. Pandemia ei tehe eroa oletko köyhä eli rikas.

Tartunanvaaran vuoksi met häymä pittäät väliä ja löyttäät uusia tapoja kommuniseerata ja seurustella. Monet ovat ilman työttä ja rahantuloitta. Se luo epävarmuutta ko met menetämmä meän elämänraamit. Mie toivon, ette met yhessä, löyämä net ratkaisut jotka auttaat meitä kaikkia; tääpänä ja kohti normaalia arkipäivää.

Kväänit tiettäät mitä se tarkoittaa menettäät resyrsipohjan. Osa norjalaistamispolitiikaa oli ottaa meiltä maan. Tyhä net jokka puhuivat norjaa saivat omistaat maata. Tämä oon jaktuuvasti haastet meile. Ja se oon glubaalinen haastet ette muutamat ihmiset ja yritykset omistavat resyrssit, joista kaikki ihmiset ovat riippuvaisia. Tulevaisuuessa klimamuutokset saattaa lisätä tarvetta olla omavarainen. Luonnonresyrsit häättyy silloin oltava meän tulevien sukupolvien käytettävissä.


Erikoinen vuosi oon loppu. Olema saatu tutustua kommunikaatio- ratkaishuin jotka auttaa meitä kokkoontua netin kautta. Oon ollu oikhein soma följätä kunka kväänit kautta koko maan oon feiranu Kväänikansanpäivää, 17.maita, halloweenia ja joulua. Muistatko ette oli kvääniflakuja, kväänipukuja ja kväänin kieltä NRKn 17.mai lähetyksessä? Ei yksinänsä, mutta osana norjan lapsien onnittelu kansale.

Vaikka oon soma käyttäät digitaalisia ratkaisuia, se ei kuitenkhaan muutta sitä tosiaisaa ette fyysiset ihmismöötit ovat täheliset. Kesälä ja syksylä oli onneksi pieni loma missä oli maholista pittäät arransementit. Porsangissa mie sain olla myötä jokivenet-träffissä, Yykenperässä sain kuula kansanmusikkia ja Vesisaaressa mie sain tutustuut kväänin kielheen, ruokhaan ja kultuurhiin Kväänifestivaalila. Kaikki tämmöset aktiviteetit paikalissamfynissä tekkee sen ette meän kieli ja kultuuri oon relevantti ja elävä.

Ootan innolla uutta kevvää kväänin kansale, ja toivotan kaikile ystäville Norjassa ja Pohjaismaissa oikhein hyvvää uutta vuotta.

”Jeg valgte ikke språket, språket valgte meg”, sa Alf Nilsen-Børsskog, Børselvs store forfatter.
Jeg er hverken Børsskog eller forfatter, men det kvenske språket valgte også meg. Kvensk språk er mitt språk, selv om jeg enda lærer, selv om jeg ikke alltid vet hvordan jeg skal snakke, selv om jeg ikke alltid forstår. Språket valgte meg, men jeg må velge å bruke det språket jeg har. Det valget er mitt.

Dere barn, ungdom og voksne som lærer vårt språk: Takk! Takk for at dere gjør dette valget. Og, til dere språkformidlere: Takk for at dere gir språket videre.

Å lære et mindretallsspråk er en kilde til å forstå seg selv og mangfoldet i verden. Jeg har selv fått erfare at det å lære kvensk har gitt meg en større forståelse og dypere tilhørighet. Å lære seg kvensk er en stor oppgave, og det er slettes ikke bare lett og lystig!

Derfor er dere, som velger å bruke det kvenske språket, vår tids kvenske pionerer. Pionerer, som forteller oss at kvenene er her, her og nå, i historien og i fremtiden.


Sannhets- og forsoningskommisjonen skal ta et oppgjør med fornorskningspolitikken, og den urett som førtes mot kvener, samer og skogfinner i Norge. Alle kan bidra med sine historier for å hjelpe kommisjonen i sitt arbeid. Kvener har rett til å bidra til sannheten, men vi har også et ansvar for å bidra til forsoning. Det er alles ansvar.

Vi skal få forsvare oss mot urett, men vi skal også lytte når noen mener vi er urettferdige. Både som enkeltmennesker, som institusjoner og som folk. Fordi kvensk kultur alltid har vært en viktig del av den norske kulturen, hvor meningsbrytninger er et verktøy for rettferdighet.


Kvensaken vokste frem på 70- og 80-tallet da våre foreldre og besteforeldre begynte å protestere. Man godtok ikke lengre at vårt hjertespråk og vår kultur skulle gjemmes bort.

Takket være det utrettelige revitaliseringsarbeidet til våre kvenske pionerer, lever vi heldigvis nå i en tid hvor kvensk kultur og språk blir sett på som en berikelse og styrke. Tåken som tidligere lå over mange av de kvenske samfunnene er nå i ferd med å lette. Det gjør at vi igjen er stolte av å leve som kvener. Den samiske kunstneren Nils Aslak Valkeapää sa det så vakkert; Èn måte å takke livet på – er å være den man er.


Økende økonomiske forskjeller og usikkerheten i verden har og gitt næring til fiendebilder og bidratt til at det bygges murer der det skulle være dialog. Et felles fiendebilde kan forene grupper av mennesker med forskjellige verdier og bakgrunner. Det er lett å glemme hva vi kjemper for når vi blir opptatt av å kjempe mot noe. Og det er ingen selvfølge at vi ønsker forsoning og fred dersom konflikten er det eneste som gir oss samhold. Jeg håper forståelse og vennskap vil styrkes på tvers av grupper i det nye året. Vi behøver ikke flere murer.


Det har snart gått et år full av nye utfordringer for oss alle. Covid 19 har vist oss at samfunnet vårt er sårbart og at vi må utvikle og verne om de løsningene som beskytter alle individer i samfunnet. Fordi det som rammer deg, rammer også meg, det rammer oss alle. Pandemien gjør ikke forskjell på fattig og rik.

Smittefaren gjør at vi må holde avstand og finne andre måter å kommunisere og omgås på. Mange står uten arbeid og inntekt. Det skaper usikkerhet når vi mister rammene i livet vårt. Jeg håper vi i fellesskap kan finne løsninger som hjelper oss alle gjennom tiden frem mot en mer normal hverdag.


Kvenene vet hva det vil si å miste tilgangen til ressursgrunnlaget. Gjennom fornorskningen av kvenene ble jorden vår tatt fra oss. Kun de som snakket norsk fikk eie jord i Norge. Dette er fortsatt en utfordring for oss, og det er en global utfordring at noen få personer og selskaper eier ressursene alle mennesker er avhengig av. Klimaendringer kan øke behovet for å være selvforsynt i fremtiden. Naturressursene må da være tilgjengelige for fremtidige generasjoner.


Et spesielt år er omme. Vi blitt kjent med kommunikasjonsløsninger som gjør at vi kan samles på nett. Det har virkelig vært hyggelig å følge hvordan kvenene over hele landet har feiret Kvenfolkets dag, 17.mai, halloween og jul. Husker du at det var kvenflagg, kvendrakter og kvensk språk på NRKs 17.maisending? Ikke alene, men som del av Norges barns lykkeønskninger til nasjonen.

Selv om det er moro å bruke digitale hjelpemidler, endrer det ikke på det faktum at fysiske møter er viktige. På sommeren og høsten var det heldigvis et tidsrom da der var mulig å holde større arrangementer. I Porsanger fikk jeg være med på kvensk elvebåttreff, i Skibotn fikk jeg høre folkemusikk og i Vadsø ble jeg kjent med kvensk språk, mat og kultur under Kvenfestivalen. Alle slike aktiviteter i lokalsamfunnene gjør vårt språk og kultur relevant og levende.

Jeg ser frem til en ny vår for kvenfolket, og ønsker med dette alle våre venner i Norge og Norden et riktig godt nytt år.