Liiton johtaaja piti lyhyen saarnan nuorile kvääniile

Viikonloppuna kvääniliiton nuorisojärjestö Kvääninuoret piti vuosimöötin 2021. Möötti pidethiin lauvantaina ja se alkoi kello 14.00 Zoomissa ko kvääniliiton johtaaja, Kai Petter Johansen, piti lyhyen saarnan nuorile kvääniile. Sie saatat lukkeet koko saarnan alta.

Vuosimöötti kävi läpi vuotta 2020 ja valitti uuden styyrin jaksole 2021-2022. Uusi johtaaja oon Åsne Kummeneje Mellem joka oon ollu järjestön varajohtaaja jakson 2020-2021 ja styyrijäsen jakson 2019-2020. Mellemin kans Kvääninuoria johtaa Evelyn Førstemann Nilsen joka oon uusi varajohtaaja. Uudeksi styyrijäseneksi valithiin Kaisa Nicolaysen Sundelin. Sie saatat lukkeet lissää Kvääninuorten nettisaitilta.

Kvääniliiton johtaajan saarna:

Päivää nuoret! Kiitos ette mie saan tulla tähän mööthiin.

Ungdommen er fremtiden! – Sies det ofte. Det kan lett forstås som at mennesket har høyere verdi som voksen enn som ungdom. Men for dere som ungdom oppleves kanskje det litt meningsløst og urettferdig, siden dere lever nå og er ungdom i samtiden.

Det virke heller ikke som om vi voksne helt tør å ta inn over oss at, selv om vi blir eldre, så er også vi en del av fremtiden. Konskvensene av det vi gjør i dag kan vi ikke slippe unna, og vi kan ikke skyve det over på kommende generasjoner.

Vi kan slå fast at ungdom har en egenverdi som ungdom, og har sin rolle i samtiden. I det ligger at vi må lytte til dere, tilpasse oss deres behov og la oss presse til å endre tankesett og finne måter å jobbe på som gjør at vi kan samhandle. Samarbeid mellom generasjoner kan virke vanskelig og tungvint iblant, men det skaper utvikling som gir alle en fremtid.

Vi er svært takknemlig for det samarbeidet vi har med dere, og det er til stor nytte for oss.  Kvääninuoret ble startet i et samarbeid mellom fremsynte voksne og ungdommer i NKF i 2008. Målet har hele tiden vært at ungdom skulle få jobbe med kvenske saker på ungdommers premisser.

Den siste tiden har dere dessverre blitt dratt inn i konflikter som handler om manglende finansiering av kvensk ungdomsaktivitet. Myndighetene og Nkf har forskjellig oppfatning av regelverket og hvilke prioriteringer som skal gjøres. Myndighetene har nok sett at de kommer litt dårlig ut av dette, selv om de tilslutt fikk det som de ville, og de har derfor i ettertid bevilget 100.000,- kr. som dere kan bruke til aktiviteter og annet.  Vi i NKF skal fortsette det politiske arbeidet for å få gode fremtidige finansieringsløsninger for kvenungdommen, og vi håper vi ikke må oppleve igjen at dere ungdom blir dratt tungt inn i slike konflikter. Vi vil og naturligvis fortsatt bidra både økonomisk og praktisk til at dere kan få mest mulig tid til å jobbe med de tingene dere har mest lyst til å holde på med, og vi vil fortsette å ha jevnlige og ukentlige møter og samtaler med dere.

Jeg håper det kommende året i Kvääninuoret vil gi dere mange gode opplevelser og kunnskap som dere får nytte av også på andre områder i livet. I dag skal dere velge nye personer til å lede arbeidet. Dere kan alle spille en viktig rolle for kvenungdom over hele landet fremover, og jeg håper mange av dere vil bidra aktivt i ungdomsarbeidet. Jeg gleder meg til å møtes å bli bedre kjent med dere alle i løpet av året.

Jeg vil helt til slutt si noe til Nora: Kiitos kaikesta työste sie olet tehnu Kvääninuoren vuoksi. Mie toivon sinule kaikkia hyvvaää nyt sinun uuessa elämässä.  Mie, ja met kaikki illoitama ko sie tulet takasin Kväänihommaan.

Takk for alt du har gjort for Kvääninuoret. Jeg vil ønske deg all lykke med alt som skal skje i din nye tilværelse fremover. Jeg, og vi alle, ser frem til å fortsette samarbeidet med deg når tiden er moden for det igjen.

Kiitos ja nääkemiin! Takk for meg alle sammen og lykke til med årsmøtet!