Liittokokous Alattiossa

Norske kveners forbund, Ruijan Kveeniliitto holder landsmøte i Alta denne helgen. Rundt 40 deltakere har ankommet Thon hotelletet og programmet er godt i gang. 12 lokallag, blant dem det nye lokallaget fra Trøndelag er representert i tillegg til forbundsstyret og Kveeninuoret.

Altas varaordfører Anita Håkeård Pedersen åpnet programmet.

– Dere kvener har satt fotavtrykk i Alta. Takket være mange ildsjeler kommer de fram igjen. De mange aktivitetene og tiltakene som gjøres for å fremme det kvenske fortjener mer plass og forsnakk. I dag byr Alta på sitt beste til ære for dere, sa varaordføreren i det solfylte konferanserommet.

Foredrag

Landsmøtet hadde Skypemøte med Svenske Tornedalingers riksförbund, som også har sitt årskongress samtidig. Ønske om felles samlinger i framtiden ble utrykt. Curt Persson holdte et foredrag om forstudie om statens overgrep på tornedalinger.

Neste foredragsholder var Bente Nordhagen fra Troms fylkeskommune, som fortalte om arbeidet med fredning av kvenske kulturminner. Arbeidet er i innsamlingsfasen og kommunene ønsker innspill fra folket.

– Kjenner du til kvenske kulturminner som kan egne seg for fredning, ta kontakt med fylkeskommunen i løpet av inneværende år, sa Nordhagen.

Lederens velkomsttale

Leder Hilja Huru holdte velkomsttale der hun trakk fram viktige saker og hendelser fra den inneværende perioden som forbundsstyre har hatt.

Denne uken ble det klart at staten gir 2,5 millioner kroner støtte til tre nye kvenske språksenter i Troms og Finnmark.

– Det er bra, det trenger vi. Det er fantastisk når foreldre går fram og sier at de vil ha kvenskopplæring til barnet sitt. Det er en styrke i det, sa Huru.

Huru fortalte at hun personlig tok tapet av tjæremilen i Alta veldig tungt.

– Måten vi ble behandlet på og at vi ikke ble hørt var så urettferdig. Ringen ble slutta 16. Mars i år på Alta Museum der vi fikk se modellen av tjæremilen og hadde en hel kveld som handlet om det. Og der var det over 100 mennesker tilstede,

En annen sak Huru nevnte som viktig til å følge opp videre var å få et radiotilbud på kvensk.

-Særlig for dere som har kvensk som morsmål må det være veldig viktig å ha et slikt radiotilbud. Det er også Europarådets klare oppfordring, sa Huru.

Valg 

Videre fortsatte dagen med ordinære saker fra sakslisten. Kvelden avrundes med felles middag med kulturinnslag. I morgen, søndag står sannhetskommisjonen og valg av nytt forbundsstyre på sakslista.

 

Bildegalleri kommer!