«Veldig viktig at vi har en kvenforening»

Nytt styre (f.v.): Jarle Myrhaug, Merethe Simonsen, Gerd Steinnes Nilsen, Rannveig Soleng, Svein Soleng og Pål Vegard Eriksen.

Fredag 23. mars hadde Kåfjord Kvenforening, Kaivuonon kveeniseura årsmøte i Olderdalen. 12 medlemmer var tilstede på Rådhuset i Olderdalen.

Tilskudd fra Tornedalsrådet

Kvenforeningen i Kåfjord har arbeidet med å søke midler til et prosjekt for kartlegging av de gamle kvenske bomiljøene rundt Lyngenfjorden. Kvenforeningen har nå fått tildelt 15. 000 kr til dette arbeidet fra Tornedalsrådet.

En annen viktig sak for kvener i Kåfjord har vært dialog med kommunen om skilting av stedsnavn. Dette gjelder tunellene mellom Manndalen og Nordnes, som har kun tospråklig skilting. Kommunen har tatt saken videre til Statens veivesen og Kartverket. I svar har de fått at det jobbes med saken, men at det mangler et kvensk navn på Isfjelltunellen.

Styret i Kåfjord kvenforening – Kaivuonon kveeniseura har også snakket med kommunen om å få en kontaktperson i kommunen når det gjelder kvenske saker.

Isfjelltunnellen er skiltet på kun to språk.

En viktig sak

Når det kommer til medlemstall og aktivisering av medlemmer har kvenforeningen i Kåfjord hatt et litt dårlig år og på årsmøtet  var det mye gode ideer og diskusjon om hvordan gjøre det bedre i framtiden. I virksomhetsplanen ble det notert forslag til for eksempel aktiviteter for slektsforskning, samarbeid med andre lokallag og Kvenkafe. Årsmøtet ønsker at flere vil betale medlemskontingent og bli aktive i foreningen fordi de syns det er en god sak og at det er viktig å løfte fram det kvenske.

– Det kvenske er så underkommunisert at vi virkelig trenger en Kvenforening her. Uten medlemmer blir det ikke forening, sa den nye nestlederen i styret, Pål Vegard Eriksen.

Medlemspleie og synlighet blir derfor viktige saker for styret i det kommende året noe årsmøtet viste stor engasjement for.

Nytt styre

Årsmøtet stemte fram et nytt styre, som skal nå ledes av Merethe Simonsen. Med henne har hun Pål Vegard Eriksen som nestleder, Gerd Steinnes Nilsen som kasserer, Rannveig Soleng som sekretær og Jarle Myrhaug og Svein Soleng som medlem og varamedlem.

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig felles middag på Håkon gjestehus.