Norske kveners forbund

Norske kveners forbund

Ruijan kvääniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

RUIJAN KVÄÄNILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND (RK – NKF) er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Vår ungdomsorganisasjon Kvääninuoret – Kvenungdommen er for våre medlemmer opp til 35 år og arbeider for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Kvenøksa – det eldste kvenske kulturminnet?
Kvenøksa – det eldste kvenske kulturminnet?
I 1966 ble det funnet ei kvenøks i Kåfjord, som er kjent fra Tornedalen helt...
Les mer / Luje lissää
En siste hilsen til Heidi Nilima Monsen
En siste hilsen til Heidi Nilima Monsen
Til Heidi Nilima Monsens begravelse ved Elvebakken kirke i Alta den 09.06.2021.
Les mer / Luje lissää
Uutisbreevi kevät 2021 – nyhetsbrev vår 2021
Uutisbreevi kevät 2021 – nyhetsbrev vår 2021
Starten på 2021 har vært langt roligere enn vanlig, men det har likevel skjedd litt...
Les mer / Luje lissää
Gjenåpning av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Gjenåpning av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
26. august gjenåpner Vadsø museum – Ruija kvenmuseum med den nye hovedutstillingen «Kohtaaminen jäämeren kans...
Les mer / Luje lissää
Heidi Nilima Monsen har gått bort
Heidi Nilima Monsen har gått bort
Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår alles kjære sprudlende,...
Les mer / Luje lissää
Innspill til regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune
Innspill til regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune
Ruijan kvääniliitto - Norske kveners forbund har gitt innspill til regional planstrategi for Troms og...
Les mer / Luje lissää
Kvensk samarbeidsleir i Kvænangen i august
Kvensk samarbeidsleir i Kvænangen i august
Norske kveners forbund (NKF) og Svenska Kväner – Lantalaiset Kiruna (lokallag under Svenska Tornedalingars Riksförbund)...
Les mer / Luje lissää
Inviterer til seminaret Kilder til kvenske røtter i august 2021
Inviterer til seminaret Kilder til kvenske røtter i august 2021
Kvensk samarbeidsgruppe inviterer til seminar om kilder til kvenske røtter i Vadsø 27. – 29....
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon, Kvääninuoret, og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud