Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat

Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen.