Søk midler til utvikling av kvenske læremidler

Nå er det mulig å søke midler til å utvikle læremidler i kvensk/finsk fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Søker må ha kompetanse til å utvikle kvenske eller finske læremidler som kan brukes i grunn- og/eller videregående skole. Søknadfrist 25. september 2020. Les mer: Midler til utvikling av læremidler