Utvalg

På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet opprettet, og gitt følgende mandat “Utvalgene skal forberede saker for Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra FS. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Det er imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal behandle alle saker og avgjøre om de blir forbundets offisielle standpunkt. Utvalgenes utredning er derfor interne arbeidsdokumenter. Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 medlemmer i hvert utvalg. Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men forbundsstyret har fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene.

Ut over dette er handlingsplanen styrende for NKF/RK og dermed også utvalgenes arbeid.

Følgende sammensetning av utvalg er vedtatt av forbundsstyret for perioden 2018-2020

Kirkeutvalg: Egil Borch (leder), Arne Skare

 • Kirkesaker

Kvensk kulturminneutvalg: Jan Daleng (leder), Alf E. Hansen, Trygg Jakola, Per Nærbø

 • Tema: Kulturminner, historie, immateriell kulturarv i tilknytning med kulturminner, samarbeid med kulturinstitusjoner og museer
 • Oppfølging av arbeidet med Kulturminnemeldingen.
 • Videre arbeid for sterkere vern av kvenske kulturminner i kulturminneloven
 • Jobbe videre for kartlegging av kvenske kulturminner
 • Følge opp arbeidet for lokale kulturminneplaner i kommunene

Kvensk kulturutvalg: Vilde Christoffersen Walsø (leder), Katriina Pedersen, Kristin Mellem, Inger Birkelund

 • Tema: Kvensk musikk, kunst, kvensk håndverk, film, teater etc.
 • Oppfølging av arbeidet med Kulturmeldingen
 • Følge opp arbeidet med etablering av kvensk teater
 • Jobbe for kvensk fokus i kulturinstitusjoner i Norge
 • Jobbe for kvensk kunst i det offentlige rom

Kvendraktutvalg: Evy Basso (leder), Else Olsen, Anne-Gerd Jonassen

 • Avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten.
 • Jobbe for sy-kurs og promotering av kvendrakten.
 • Følge opp arbeidet med sømbeskrivelsen

Kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg: Trond Stubberud (leder), Olaf Andersen

 • Stedsnavn og skilting på kvensk, skilting på institusjoner
 • Påvirke til mer skilting på kvensk
 • Støtte lokallagene i deres arbeid i skilting på kvensk

Kvensk barne- og ungdomsutvalg: Anne-Gerd Jonassen (leder), Karin Larsen

 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Utvikling og innsamling av aktiviteter
 • Rekruttering av yngre medlemmer
 • Være en styrke for lokale barnegrupper
 • Være en styrke for Kveeninuoret
 • Følge opp losprosjektet 

Kvensk skoleutvalg: Bernt Isaksen (leder), Trygg Jakola, Hilja Huru

 • Forskning og høyere utdanning
 • Kvenske barns rettigheter
 • Barnehage, skole og videregående skole.

Kvensk rettighetsutvalg: Evy Basso (leder), Helge Huru, Kai Petter Johansen, Geir Johan Nilsen

 • Kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter, internasjonalt, nasjonalt.
 • Følge opp Finnmarkskommisjonens arbeid i de ulike områdene
 • Bruks- og eiendomsrettigheter