Støtteordninger

Det finnes en del muligheter for å få støtte til kvenske aktiviteter:

Regjeringen har en egen støtteordning til tiltak for kvensk språk og kultur og til nasjonale minoriteter.

Ta kontakt med din Fylkeskommune for støtteordninger og/eller muligheten for å sende en søknad utenom de ordinære støtteordningene:

Finnmark Fylkeskommune, med løpende søknadsfrist.

Troms Fylkeskommune

UNESCO, som vanligvis har årlig søknadsfrist 1. februar

Kulturminner, inkludert kulturmiljø og kulturlandskap, se også https://www.ruijan-kaiku.no/har-du-et-kvensk-kulturminne/

Kulturminnefondet har midler bl.a. til strakstiltak og fag- og håndverksseminar, alle med løpende søknadsfrist.

Norsk kulturråd har aksjonene Ta i et tak og Rydd et kulturminne

Sparebankstiftelsen

Sparebank1 Nord-Norge med Samfunnsløftet

Kavlistiftelsen

Innen det nordiske samarbeidet er det muligheter for støtte. Her er noen eksempler:

Norsk-Finsk Kulturfond, frist 28. februar 2019

Nordisk samarbeid har en rekke støtteordninger

Har du tips om støtteordninger som burde være i denne listen? Ta kontakt på post@kvener.no.

Støtte til lokallag i NKF-RK

Ønsker du å løfte frem det kvenske? NKF-RK tildeler aktivitetsmidler gjennom våre lokallag. Ta kontakt med ditt lokallag om du har en god ide eller ønsker å gjennomføre et prosjekt, et arrangement eller en aktivitet!

Retningslinjer for tildeling av aktivitetsstøtte til lokallag

Vedtatt av forbundsstyret 20.6.2017

  • Språkkurs: inntil 75 kr per deltager per time og maks 15.000 kr. (Dvs maks 1.500 kr per deltager på et 20-timerskurs)
  • Språkkafeer: inntil 1.000 kr per gang
  • Utvidede medlemsmøter (feks med foredrag, filmvisning, utvidet sosialt samvær eller liknende): maks 5.000 kr. Det tildeles til maksimum to slike arrangement per år per lokallag.
  • Større dagsarrangement (f.eks. Kvenfolkets dag) maks 10.000 kr. Det tildeles til maksimum to slike arrangement per år per lokallag.
  • Festivaler: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert tilfelle.
  • Annen type aktivitet og søknader: Forbundsstyret gjør en vurdering i hvert tilfelle.

50% av midlene overføres ved tildeling. Resterende overføres når forbundskontoret har mottatt rapport og regnskap. Det skal sendes rapport og regnskap på alle tildelinger. Det er tre søknadsfrister i året, 1. februar og 1. juni og 1. november. Midler tildeles så lenge de er tilgjengelige, og det gjøres en vurdering ut fra kvaliteten på søknaden og ut fra hva slags type aktivitet forbundsstyret ønsker å prioritere. Svar på søknader kan forventes innen en måned etter søknadsfristene. Kun i spesielle tilfeller vil forbundsstyret tildele 100% dekning av utgiftene, det forventes i stor grad egenandel fra deltagere i form av kursavgift inngangspenger ell., eller egenandel eller egeninnsats fra lokallaget ved å innhente midler fra andre finansieringskilder

 

Lykke til!