Pressemellinki: Har Stortinget allerede glemt kvenene?

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er skuffet etter å ha blitt gjort kjent med sammensetningen av sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen som nå står helt uten kvensk kulturkunnskap.

– De tre som er ansatt er etter det jeg vet dyktige personer, som jeg har tiltro til og som vil fylle rollene sine godt. Men personer med kunnskap også om kvenske forhold i sekretariatet er en forutsetning for en god prosess. Stortinget velger nå å sette sammen et sekretariat som i praksis bryter med prinsippene som er nedfelt i mandatet i og med at det kvenske er fraværende, sier leder Hilja Huru.

Stortinget utlyste i høst tre stillinger som vil utgjøre sekretariatet til Sannhets- og Forsoningskommisjonen, der man så det som en fordel med kjennskap til kvensk og samisk språk- og kultur. Samiske og kvenske organisasjoner mente kravene til språk- og kulturkunnskaper i sekretariatet måtte tydeliggjøres i utlysningen og sikres i sekretariatet som helhet.

NKF-RK mener dette tyder på at Stortinget som har hatt ansvar for ansettelsene ikke har forstått den skjøre balansegangen man står overfor. Ressursmessig står det kvenske mye svakere enn det samiske og et tegn på akkurat dette er at det innenfor det kvenske er færre aktuelle kandidater. Forbundet mener det er langt fra umulig å finne gode kandidater med kvensk forankring, men at det kan kreve litt ekstra innsats.

Ansettelsesprosessen har forøvrig gått uten at NKF-RK har vært involvert.

– Det er beklagelig at vi ikke ble kontaktet når det viste seg at det ble vanskelig å finne noen med kvensk språkkompetanse og god kjennskap til kvensk kultur, sier Huru

Bevare tillit

Nestleder Jan Daleng sier sekretariatet er viktig symbolsk og at Stortinget umiddelbart må ta grep.

– Sekretariatet skal ha daglig kontakt med kvener som ble rammet av fornorskingspolitikken. Kulturkunnskap er veldig viktig, ikke minst for å bevare tilliten hos de berørte. Det er klart at kvener med personlige og kanskje såre historier vil kvie seg for å ta kontakt om de føler at ingen i sekretariatet forstår deres kultur, sier Daleng.

NKF-RK mener at for å sikre en verdig prosess videre må Stortinget supplere sekretariatet med ytterligere en person der man helt spesifikt søker etter kvensk språk- og/eller kulturkunnskap.

Det har vært et langvarig arbeid frem mot mandatet og sammensetningen av kommisjonen fra forslaget først kom i desember 2016, via kontroll- og konstitusjonskomiteen, og til slutt i Stortingets presidentskap som gjennom et vedtak i Stortinget juni 2017 fikk i oppdrag å formulere et mandat.

– Vi får bare positive tilbakemeldinger på selve mandatet, så også dette må Stortinget klare å balansere. Og det er jo veldig lurt å ta en telefon til oss, da vår jobb er å hjelpe til og skape forståelse for problemstillingene, avslutter Huru.

Kontaktinformasjon: http://kvener.no/om-oss/forbundsstyret/