Perintö kamkeramikkikansasta

Så oppdaget jeg at akkurat denne måten å lage keramikk på hørte oss til her på Nordkalotten

Olaug Bye Gamnes, keramiker og pensjonert formingslærer

På 1930-tallet dukket keramikkskår opp i en potetåker på Noatun helt sør i Pasvikdalen.

Det ble funnet over 3000 skår som viste seg å være skår etter kamkeramikkproduksjon. Arkeologiske utgravninger daterte de eldste skårene til å være laget for ca. 6000 år siden. Tilsvarende skår er blitt funnet i Finland og øst til Uralfjellene. Muligens var Uralfjellene opprinnelsesstedet for kamkeramikk. Og at kunnskapen vandret via Finland og helt til Øst-Finnmark.

Det er ikke gjort funn av denne spesielle keramikken ellers i Norge og heller ikke i Sverige.

Mønsteret på keramikken kunne variere noe. Men i Sàràieniemi i Nord Finland er det funnet beslektede skår med så å si identiske mønstre.

Hvor lenge kamkeramikkproduksjonen foregikk i Pasvik er usikkert. Arkeologiske utgravinger viser at etter keramikkfolket er det ikke funnet spor av mennesker før rundt vår tidsregning. I de lagene er det og funnet asbestkeramikk.

Det er lov å anta at folket i Nord Finland holdt fram med kamkeramikk produksjon helt til asbestkeramikken overtok for 2-3 tusen år siden. Asbestkeramikk er å finne over hele verden.

Området Kamkeramikken ble produsert i er sammenfallende med deler av de tradisjonelle kvenske bosetningene. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ønsket over en liten uke i juni 2016 å dokumentere dette urgamle håndverket som er en del av vår felles forhistorie på Nordkalotten.

Denne unike historien og arven etter kamkeramikkfolket er ført videre av formingslærer Olaug Bye Gamnes. I filmen gir hun oss et innblikk i hva kamkeramikk er.

Opptak ble gjort i 2016, nå slippes filmen til glede for alle historie- og keramikkinteresserte!

https://vimeo.com/277858173

En stor takk til Olaug Bye Gamnes som har delt denne urgamle kunnskapen og håndverket med oss!

Tusen takk til Kolbjørn Toreid Eriksen, Elsa Toreid Eriksen og Sindre Toreid Eriksen som har vist og forklart sammen med Olaug!

Takk til Sør-Varanger Museum for godt samarbeid!

Produsent og regi: Harald Bang Olsen, Ara Stories.

http://sva.no/nyheter/kultur/olaug-gir-arven-videre-med-egen-kam/19.5829