Erna Solberg markerte Kvenfolkets dag

Statsminister Erna Solberg ved modellen av den 300 år gamle tjæremila som ble ødelagt på grunn av en trafobygning. Fotograf: Alf. E. Hansen

Første gang en statsminister har deltatt på et slikt arrangement.

 

Fredag 16. Mars feires Kvenfolkets dag forskjellige plasser i Norge. I Alta åpnet statsminister Erna Solberg feiringen ved Alta museum. Der møtte hun ledere for Kvenforeningen og fikk omvisning på museet.

Solberg snakket om viktigheten av å huske på nasjonale minoriteter i Norge. Hun nevnte at kvenene er de som har vært i Norge lengst av de nasjonale minoritetene. Hun snakket også om viktigheten av å finne måter å bruke kvensk språk på, slik at det bevares.

Solberg fikk omvisning i den nye utstillingen om kvensk tradisjonell tjærebrenning der tjæremilemodellen er utstilt. Hun ble gjennom dette belyst om hvor viktig det er å få på plass et skikkelig vern av kvenske kulturminner, noe som har vært en av de viktigste sakene for Norske Kveners forbund de siste årene.

Rundt 120 mennesker hadde møtt opp på Alta museum og statsministeren hilste dem med en gratulasjonstale.

Dette er første gang en statsminister har markert Kvenfolkets dag og kvenforeningen setter stor pris på en slik oppmerksomhet fra staten sin side.

– Vi fikk en uforglemmelig kveld. Statsministeren var entusiastisk, og virket godt orientert om mye av det kvenske, sier Alf Hansen, som var tilstede på feriningen i Alta Museum.