Pressemelding: Ny språklov

Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto Tromsø Tromssa 14.5.2020 Ny språklov slår fast: Offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk språk Pressemelding 14.5.2020 Kulturminister Abid Raja la fram Prop. 108 L (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om språk (språklova) 12.5.2020.  For …